Návod k použití ACER T230H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER T230H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER T230H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER T230H.


ACER T230H : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (648 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER T230H QUICK START GUIDE (277 ko)
   ACER T230H (568 ko)
   ACER T230H QUICK START GUIDE (275 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER T230H

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] a vyberte z následujících mozností: Výmna telefonu -- Synchronizovat nebo kopírovat zvolená data mezi svým telefonem a jiným telefonem pomocí technologie Bluetooth . Vytvoit zálohu -- Vytvote zálohu zvolených dat na pamovou kartu nebo na externí zaízení. Obnovit zálohu -- Vyberte zálozní soubor ulozený na na pamové kart nebo na externím zaízení a nactte jej do telefonu. Zvolte Volby > Detaily pro informaci o zvoleném zálozním souboru. Penos dat -- Synchronizujte nebo zkopírujte zvolená data mezi svým telefonem a jiným zaízením, PC nebo síovým serverem (sluzba síového zaízení ). Nokia PC Suite Pomocí sady Nokia PC Suite mzete spravovat hudbu, synchronizovat kontakty, kalendá, úkoly a poznámky mezi telefonem a kompatibilním pocítacem nebo vzdáleným internetovým serverem (síová sluzba). 31 Nastavení Suite naleznete na webových stránkách spolecnosti Nokia. Nastavení Telefon má rzné skupiny nastavení, zvané profily, pomocí nichz mzete nastavit vyzváncí tóny pro rzné události a prostedí. Zvolte Menu > Nastavení > Profily, pozadovaný profil a vyberte z následujících mozností: Aktivovat -- aktivace vybraného profilu Pizpsobit -- zmna nastavení profilu Docasný -- Nastaví profil tak, aby byl aktivní pouze po urcitou dobu. Po uplynutí doby nastavené u profilu se aktivuje pedchozí profil, který nebyl nastaven jako docasný. Profily Motivy Motiv obsahuje prvky pro pizpsobení telefonu. Zvolte Menu > Nastavení > Motivy a vyberte z následujících mozností: Zvolit motiv -- Otevete slozku Motivy a zvolte motiv. Stazení motivu -- Otevete seznam odkaz, ze kterých mzete stáhnout dalsí motivy. délky hovoru -- Zvolte Zapnuto pro zobrazení doby trvání probíhajícího hovoru Informace o volání -- po kazdém hovoru se krátce zobrazí piblizná doba trvání. -- pro zobrazení telefonního císla volané osob (síová sluzba). Pro pouzití nastavení, na kterém jste se dohodli s poskytovatelem sluzby, zvolte Nastavení sítí. -- pro zvolení telefonní linky pro volání, pokud vase SIM karta podporuje více telefonních linek (síová sluzba) Zvolte Menu > Nastavení > Telefon a vyberte nkterou z tchto mozností: Jazyková nastavení -- pro nastavení jazyka text zobrazovaných na displeji telefonu zvolte Jazyk telefonu. Pro nastavení jazyka pro hlasové píkazy zvolte Jazyk rozpoznávání. -- pro automatické zamknutí klávesnice po nastavené prodlev, je-li telefon v pohotovostním rezimu a není pouzívána zádná funkce. klávesnice -- pro vyzádání bezpecnostního kódu pro odemknutí zabezpecené klávesnice Rozpoznávání hlasu -- Viz , , Hlasové píkazy", s. Výzva Letadlo -- , aby se po zapnutí telefonu zobrazil dotaz, zda chcete pouzívat rezim Letadlo. V rezimu Letadlo jsou vsechna rádiová spojení vypnuta. Aktualizace telefonu -- pro pijmutí aktualizace softwaru od poskytovatele sluzby (síová sluzba). Tato moznost nemusí být dostupná, v závislosti na telefonu. [. . . ] Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER T230H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER T230H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag