Návod k použití ACER S200HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S200HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S200HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S200HL.


ACER S200HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (761 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S200HL QUICK START GUIDE (264 ko)
   ACER S200HL (553 ko)
   ACER S200HL QUICK START GUIDE (212 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S200HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] . 3 Zadejte telefonn slo s pedslm a stisknte 4 Hovor ukonte zavenm krytu nebo stiskem Funkce hovoru Pijmut hovoru Ukonen hovoru Opakovan vyten Stisknte nebo otevete kryt. Stisknte tlatka ovldn hlasitosti na boku telefonu. prava hlasitosti sluchtek Funkce telefonnho seznamu Rychl ukldn Zadejte telefonn slo a stisknte Uloit. Rychl hledn Je-li displej przdn, stisknte , (zadejte prvn psmeno jmna) a pomoc tlatek a poadovan jmno vyhledejte. Pokud je zapnuta funkce Jednotlatkov volba v menu 2001 Nokia Mobile Phones. [. . . ] POZN. : Skuten stka platby za hovory a sluby, uveden na faktue od provozovatele sovch slueb, se me liit v zvislosti na slubch st, zaokrouhlovn, poplatcch, atd. Nastaven ceny hovoru (Menu 2-7) Limit ceny hovoru (Menu 2-7-1) Tato sov sluba umouje omezit cenu hovor na zvolen poet platebnch nebo mnovch jednotek (podle nastaven v Menu 2-7-2). Pokud jste vybrali monost Zapnout, bude zbvajc poet jednotek zobrazen, je-li displej przdn. Jakmile budou vechny jednotky pouity, nebude mon nadle provdt hovory krom tsovch voln na slo 112. Dal informace jsou uvedeny v kapitole , , Doplkov informace" - , , Pstupov kdy". Ukzat cenu hovoru v (Menu 2-7-2) Telefon me limit ceny hovoru zobrazovat v platebnch jednotkch nebo v urit mn. Chcete-li v tomto menu zvolit mnu nebo jednotku, budete potebovat kd PIN2. Dal informace jsou uvedeny v kapitole , , Doplkov informace" - , , Pstupov kdy". 46 2001 Nokia Mobile Phones. Profily (Menu 3) Vznam pouvn profil Pomoc profil lze reim innosti telefonu pizpsobovat nejrznjm udlostem a prostedm (napklad obchodn schzky, nvtvy kina apod. ). Volba rznch profil Chcete-li zmnit profil, kter v telefonu prv pouvte, stisknte nebo . POZN. : Uvedenm postupem mete nastavit jin profil, nen vak mon touto volbou profil upravovat. prava profil (napklad zvolen vyzvncho tnu pro Normln profil) 1 Jste-li v menu Profily, je zobrazen nsledujc seznam: Normln (vchoz nastaven) Tich Venku Jednn Pager Nh. souprava POZN. : Profil Nh. souprava se v seznamu Profily neobjev, dokud k telefonu nepipojte soupravu se sluchtky a mikrofonem. Jakmile jste vak soupravu jednou pipojili, zstane tento profil k dispozici. 47 2 Vyberte poadovan profil (napklad Normln) a stisknte Volby. 3 Zvolte Pizpsobit a stisknte OK. Zvolenm volby Aktivovat se stane vybran profil aktulnm, profil vak nelze tmto zpsobem upravovat. Po stisknut a podren tlatka je zavolno slo va hlasov schrnky. Volby pro dal hovory na lince (Menu 4-3-4) Je-li tato sov sluba aktivovna, budete bhem hovoru upozornni na nov pchoz hovor. Odeslat Vae slo (Menu 4-3-5) Tato sov sluba umouje nastavit, zda bude vae telefonn slo skryto nebo zpstupnno pro osobu, kterou volte. Volba Nastaveno obnov vchoz nastaven telefonu (Vypnuto nebo Zapnuto), na kterm jste se dohodli s provozovatelem slueb. 2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. 53 Nastaven telefonu (Menu 4-4) Jazyk (Menu 4-4-1) S pomoc tohoto menu mete zvolit jazyk, ve kterm budou na displeji zobrazovny texty. Pokud je vybrna monost Automaticky, bude pouit jazyk podle prv pouvan karty SIM. Toto nastaven ovlivn formt data a asu v nsledujcch funkcch: Budk (Menu 4-1), Hodiny (Menu 4-2) a Kalend (Menu 8). Informace o buce (Menu 4-4-2) Tato sov sluba umouje nastavit telefon tak, aby oznamoval, zda je pouvn v celulrn sti zaloen na technologii MCN (Micro Cellular Network). Seznam vlastnch sel (Menu 4-4-3) Pokud to vae karta SIM umouje, mete pomoc tto nabdky ukldat, mazat a upravovat telefonn sla pidruen k tto kart. Tato funkce slou jako pomcka pro zapamatovn, pomoc kter si mete v ppad poteby zkontrolovat vae vlastn telefonn sla. pravy, kter zde provedete, dn zpsobem neovlivn aktuln pedplacen slo (sla) tto karty SIM. Pozdrav (Menu 4-4-4) Toto menu umouje nastavit poznmku o dlce a 36 znak, kter se krtce zobraz po zapnut telefonu. Volba st (Menu 4-4-5) S, ke kter jste pipojeni, lze vybrat bu automaticky nebo run. V reimu Automaticky je automaticky vybrna nkter z celulrnch st, kter jsou v dan oblasti dostupn. 54 2001 Nokia Mobile Phones. All rights reserved. Nastaven (Menu 4) V reimu Run zobraz telefon seznam dostupnch st, ze kterch si mete nkterou vybrat. Pokud takov dohoda neexistuje, zobraz se text Nen pstup a bude nutn zvolit jinou s. Telefon zstane v runm reimu, dokud nebude zvolen automatick reim nebo vloena jin karta SIM. Nastaven zabezpeen (Menu 4-5) Telefon je vybaven vestrannm zabezpeovacm systmem, kter zabrauje neoprvnnmu pouvn telefonu nebo karty SIM. [. . . ] All rights reserved. Doplkov informace kardiostimultorem a zapnutm telefonem, nemly by penet telefon v nprsn kapse, by mly pi telefonovn pikldat telefon k uchu na vzdlenj stran, aby se zmenila monost ruen kardiostimultoru, by mly za pedpokladu, e ct ruen kardiostimultoru, telefon okamit vypnout. Sluchadla Nkter digitln mobiln telefony mohou psobit ruen nkterch sluchadel. V ppad takovho ruen kontaktujte servisn stedisko. Ostatn zdravotnick zazen Funkce vech zazen, pracujcch na principu rdiovho penosu (vetn mobilnch telefon), me zpsobovat interference (ruen) nesprvn chrnnch zdravotnickch zazen. Informace, tkajc se chrnn pstroj ped psobenm rdiovch frekvenc (RF), zskte od lkae nebo vrobce zdravotnickho zazen. Telefon vypnejte ve zdravotnickch zazench, pokud jste k tomu mstnm nazenm vyzvni. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S200HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S200HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag