Návod k použití ACER S181HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER S181HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER S181HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER S181HL.


ACER S181HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1416 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER S181HL QUICK START GUIDE (8796 ko)
   ACER S181HL (999 ko)
   ACER S181HL QUICK START GUIDE (397 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER S181HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shift+Ctrl+L Shift+Ctrl+P Shift+Ctrl+S Shift+Ctrl+U Shift+Ctrl+V Shift+Ctrl+Z Shift+Backspace Ctrl+Telefon Protokol Pøedch. [. . . ] Shift+Ctrl+L Shift+Ctrl+P Shift+Ctrl+S Shift+Ctrl+U Shift+Ctrl+V Shift+Ctrl+Z Shift+Backspace Ctrl+Telefon Protokol Pøedch. Ulo¾it jako Nastavení stránky Náhled Úpravy Vymazat text zprava Otevøít v telefonu zobrazení posledních hovorù. Vlo¾it znak s diakritikou Pøepínání mezi aplikacemi Znovu vytoèit poslední volané èíslo lNaèíst po¹tu Otisk obrazovky Obecné klávesové zkratky Ctrl+A Ctrl+C Ctrl+D Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+M Ctrl+N Ctrl+O Ctrl+P Ctrl+S Ctrl+T Ctrl+V Ctrl+X Ctrl+Z Shift+Ctrl+E Shift+Ctrl+G Vybrat v¹e Vytvoøitkopii Vymazat Najít Tøídit Pøesunout Nový Otevøít Tisk Ulo¾it Celoobrazovkový re¾im Vlo¾it Vyjmuto Zpìt Lupa Dal¹í Chr+abecední znak Chr+Tab Chr+klávesa Telefon Chr+klávesa Zprávy Shift+Ctrl+Char+S 2 Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. Shift+Ctrl+G Shift+Ctrl+I Shift+Ctrl+O Shift+Ctrl+R Shift+Ctrl+S Shift+Ctrl+T Pøedat dál Pøejmenovat slo¾ku (v zobrazení zálo¾ky) Otevøít soubor Znovu naèíst v¹e Ulo¾it rám jako. . . Zobrazit záhlaví Ctrl+F Ctrl+M Ctrl+R Ctrl+T Shift+Ctrl+K Dal¹í klip (pøi otevøeném videoklipu) Bez zvuku (pøi otevøeném videoklipu) Jednou opakovat (pøi otevøeném videoklipu) Celoobrazovkový re¾im (pøi otevøeném videoklipu) Settings Ulo¾it klip jako (pøi otevøeném videoklipu) Obrázky Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+R Ctrl+T Pøedchozí obrázek (pøi otevøeném obrázku) Dal¹í obrázek (pøi otevøeném obrázku) Otoèit obrázek (pøi otevøeném obrázku) Celoobrazovkový re¾im (pøi otevøeném obrázku) Shift+Ctrl+S Pøehrávaè hudby Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+L Pøedchozí skladba Dal¹í skladba Seøadit podle (ji¾ zvolené vlastnosti) Opakovat v¹e Bez zvuku Správce zaøízení Shift+Ctrl+C Pøipojit Ctrl+M Hlasový záznamník Ctrl+L Opakovat Bez zvuku Pøejmenovat Copyright © 2005 Nokia. All rights reserved. RealPlayer Ctrl+B Pøedchozí klip (pøi otevøeném videoklipu) Ctrl+M Ctrl+R Seznam zkratek 7 Seznam zkratek Shift+Ctrl+K Settings Kalkulaèka Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+R Ctrl+Y Shift+Ctrl+C Shift+Ctrl+D Shift+Ctrl+S Odeèíst Pøevrátit rozvr¾ení Pøièíst Vyvolat Mapa funkcí Vymazat v¹e Stolní kalkulaèka Vìdecká kalkulaèka Hodiny Ctrl+B Ctrl+E Ctrl+K Ctrl+T Shift+Ctrl+A Shift+Ctrl+E Shift+Ctrl+N Shift+Ctrl+Q Shift+Ctrl+T Shift+Ctrl+W Zru¹it výstrahu Zobrazit detaily mìsta Nastavení výstrahy Nastavit datum a èas Budík Zobrazit detaily zemì Pøidat nové mìsto Zmìnit typ hodin Detaily vzdáleného mìsta Svìtový èas 8 Copyright © 2005 Nokia. [. . . ] Zobrazit záhlaví Ctrl+F Ctrl+M Ctrl+R Ctrl+T Shift+Ctrl+K Dal¹í klip (pøi otevøeném videoklipu) Bez zvuku (pøi otevøeném videoklipu) Jednou opakovat (pøi otevøeném videoklipu) Celoobrazovkový re¾im (pøi otevøeném videoklipu) Settings Ulo¾it klip jako (pøi otevøeném videoklipu) Obrázky Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+R Ctrl+T Pøedchozí obrázek (pøi otevøeném obrázku) Dal¹í obrázek (pøi otevøeném obrázku) Otoèit obrázek (pøi otevøeném obrázku) Celoobrazovkový re¾im (pøi otevøeném obrázku) Shift+Ctrl+S Pøehrávaè hudby Ctrl+B Ctrl+F Ctrl+I Ctrl+L Pøedchozí skladba Dal¹í skladba Seøadit podle (ji¾ zvolené vlastnosti) Opakovat v¹e Bez zvuku Správce zaøízení Shift+Ctrl+C Pøipojit Ctrl+M Hlasový záznamník Ctrl+L Opakovat Bez zvuku Pøejmenovat Copyright © 2005 Nokia. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER S181HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER S181HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag