Návod k použití ACER RL101

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER RL101. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER RL101 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER RL101.


ACER RL101 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (606 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER RL101 (619 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER RL101

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenostn pokyny Popis spotebie Celkov pohled Elektronick ovldn trouby Ukazatele Tlatka Vybaven trouby Pslusenstv trouby Ped prvnm pouzitm Nastaven jazyka Aktivace pachovho filtru ANO/NE Nastaven hodin Prvn istn Obsluha trouby Nabdka v pehledu Nabdka Funkce trouby Nabdka funkc Pouzit funkc trouby Zapnut a vypnut trouby Zasunut rostu, plechu a pnve na zachycen tuku. [. . . ] Tm se vrtte zpt do nabdky Funkce trouby. Pouzvn NASTAVENI v praktickm provozu 3 3 3 Pachov filtr Jestlize je aktivovn pachov filtr, je spoteba energie vyss. Jestlize je pachov filtr v nabdce NASTAVENI deaktivovn, zapne se tento po 100 provoznch hodin automaticky bhem procesu peen, aby se provedlo samoistn. Bhem istn pomoc pyrolzy se pachov filtr automaticky zapne, i kdyz je v nabdce NASTAVENI deaktivovn. Ohev a uchovn teploty Funkce ohevu a uchovn teploty udrz pipraven jdlo po ukonen peen tepl po dobu 30 minut. Podmnky pro ohev a uchovn teploty: Nastaven teplota je vyss nez 80C Pevn stanoven doba peen Obsluha trouby 37 Zapnut funkce ohev a uchovn teploty 1. Po ukonen funkce trouby zazn signl a spust se funkce Ohev a uchovn teploty. Bez ohledu na nastavenou funkci trouby zstane funkce Ohev a uchovn teploty aktivn. Funkce Ohev a uchovn teploty se mze aktivovat nebo deaktivovat v nabdce NASTAVENI. Pedpoklad: Vsechny funkce trouby s TRVANI nebo s automatickm stanovenm podle vhy. CASU MENU spust'te pomoc , nebo nechte po 5 vteinch spustit automaticky. 5. 3 38 Obsluha trouby Pedeht s funkc RYCHLOOHREV Po volb funkce trouby lze pomoc pdavn funkce RYCHLOOHREV zkrtit as pedeht. 14:05 hodin. 01. 00 200c 12. 05 KONEC ___ 14. 05 wm-+ V textov dce je NAPROGRAMOVANO. NAPROGRAMOVANO 200c 12. 05 14. 05 wm-+ Trouba se automaticky v pozadovanou dobu zapne, nap. Po uplynut nastaven doby peen zazn na 2 minuty signl a trouba se vypne, nap. 14:05 hodin. TRADICNI PECENI 200c 12. 05 01. 00 wm-+ 44 Obsluha trouby DENNI CAS zmnit 3 as lze zmnit pouze tehdy, kdyz je dtsk pojistka vypnut, nen nastavena zdn z hodinovch funkc TRVANI nebo KONEC a zdn funkce trouby. Tlatko VBER stisknte tolikrt, az se zobraz DENNI CAS a symbol . 888c 12. 25 DENNI CAS wmP-+ 3. Tlatkem nebo nastavte aktuln hodinov as. 88. 88 888c 13. 25 DENNI CAS 88. 88 wm-P+P 4. Spotebi je nyn pipraven k provozu. --FUNKCE TROUBY 888c 13. 25 88. 88 wmP-+ Obsluha trouby 45 Doplkov funkce DETSKA POJISTKA trouby Po zapnut DETSKA POJISTKA nen mozn uvst troubu do provozu. Tlatka VBER a tisknte souasn tak dlouho, az se v ukazateli objev DETSKA POJISTKA. Nyn je DETSKA POJISTKA zapnut. DETSKA POJISTKA 280c 12. 28 wmP-P+ 88. 89 DETSKA POJISTKA vypnut 1. Tlatka VBER a tisknte souasn tak dlouho, az v ukazateli zhasne DETSKA POJISTKA. DETSKA POJISTKA je nyn vypnut a troubu je mozn opt pouzvat. BLOKOVANI TLACITEK K zablokovn vsech nastavench funkc trouby ped nhodnm pepnutm. Tlatka VBER a tisknte souasn tak dlouho, az se v 200c12. 28 00. 05 ukazateli objev BLOKOVANI TLACITEK. [. . . ] Zrove mus Autorizovanmu servisnmu stedisku umoznit oven existence reklamovan vady, vetn odpovdajcho vyzkousen (pop. Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER RL101

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER RL101 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag