Návod k použití ACER P5281

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P5281. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P5281 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P5281.


ACER P5281 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6879 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P5281 QUICK START GUIDE (694 ko)
   ACER P5281 (6747 ko)
   ACER P5281 QUICK START GUIDE (646 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P5281

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Jestlie je spotebi pouvn jinm zpsobem nebo nen pouvn a provozovn ve shod s tmto nvodem, tak si jeho vrobce vyhrazuje prvo neakceptovat jakoukoliv odpovdnost za ppadn kody nebo porann, kter by tmto jednnm mohly bt zpsoben. Jakkoliv pravy nebo zmny spotebie jsou z dvodu bezpenosti zakzan. Ped prvnm zapnutm spotebie Pekontrolujte, zda nen spotebi njak pokozen. Zjistte-li jakkoliv pokozen spotebie, tak kontaktujte svho prodejce. Bezpenost dt Obalov materil mjte uloen mimo dosah dt. Vythnte pvodn kabel a odznte ho tsn u tla spotebie. BHEM PROVOZU POZOR: Filtran jednotka je udrovna stle hork, aby pipravovan kva mla vdy vynikajc kvalitu. [. . . ] ZRUN PODMNKY Jestlie se pesthujete do jin zem na zem Evropy, tak se tyto zrun podmnky pevdj spolu se spotebiem i do novho bydlit a to za tchto podmnek: * Zruka je platn od data prvnho nkupu spotebie. * Zruka se vztahuje na stejnou dobu a stejn plnn ( prce a nhradn dly) existujc v nov zemi a pouiteln pro tento typ spotebie. * Vae nov sdlo v Evrop mus bt sou˷st Evropsk Unie (EC) nebo Evropsk oblasti volnho obchodu. * Spotebi je instalovn a pouvn dle tohoto nvodu i v nov zemi a je pouvn pouze v domcnostech, tzn. * Parametry elektrickho veden odpovdaj parametrm uvedenm na typovm ttku spotebie. * Spotebi byl v nov zemi zapojen a instalovn dle mstn platnch legislativnch poadavk. Ped tm ne se odsthujete, prosme vs, abyste kontaktovali nejbli Zkaznick centrum (viz dole) a sdlili jim detaily o vaem novm bydliti. Oni zajist, e mstn Servisn organizace bude o vs vdt a e se o vs v ppad poteby postar. Francie Nmecko Itlie vdsko Velk Britnie +33(0)3 44 62 2929 +49(0)800 2347378 +39(0)800 117511 +46(0)8 672 5360 +44(0)1582 588809 6 35 17. 16. Kontrolka doplovn vody Kontrolka stavu - "Zapnuto-Vypnuto-Pohotovost (Stand-by) Kontrolka startu Kontrolka volby hork vody Kontrolka volby pry Kontrolka volby osvtlen Kontrolka ppravy kvy Espreso Kontrolka ppravy normln kvy Kontrolka naplnn zsobnku kvov sedliny Tlatko funkc - "Zapnuto-Vypnuto-Pohotovost (Stand-by) Tlatko start Tlatko volby - hork voda Tlatko volby - pra Tlatko funkce osvtlen Tlatko funkce ppravy Espresa Tlatko funkce ppravy normln kvy 16. /DAJE ̯ka Hloubka Vka Kapacita zsobnku na vodu Hmotnost przdnho kvovaru Hmotnost plnho kvovaru Pvodn elektrick napt Jmenovit pkon Pkon topnho tlesa Pkon erpadla Pracovn tlak Pojistka 594 mm 475 mm 378 mm 2, 5 l 28 kg 31 kg 230 V 2000 W 1700 W 50 W 12 bar 13 A DOTYKOV. . . OVLDN: Nvod k pouit Dotykov tlatka funkc je nutn stlaovat pesn, abyste tak zabrnili nechtnmu zvolen njak jin funkce. Z tohoto dvodu se mus provdt kadch 6 msc nsledujc procedura: Zsobnk vody naplte 2 litry vody s pdavkem pl skleniky octa nebo roztokem kyseliny citrnov. Nyn nkolikrt za sebou provete normln postup jako pi pprav kvy (Viz pedchoz kapitola "Kva") a nkolika lk hork vody a to a do vyprzdnn celho zsobnku vody. Zsobnk opt naplte studenou vodou a ve uveden postup zopakujte, abyste cel systm vetn ohvae vody vyplchli od zbytk roztoku. Jestlie kontrolka, signalizujc stav zapnut i vypnut spotebie, blik pomalu, tak se spotebi nachz v pohotovostnm (stand-by) reimu a je pipraven k zapnut. Jet jednou se pesvdte, e zsobnk na vodu a zsobnk kvovch zrn jsou pln a spotebi zapnte stisknutm tlatka ovldn zapnut/vypnut spotebie. Tm odpovdajc kontrolka pestane blikat a zane svtit trvale. NASTAVOVN ZRNITOSTI MLET. . . KVY POZOR: Kvovar byl ve vrobnm zvod nastaven na optimln zrnitost mlet kvy. Jsou-li kvov zrna namlet pli "nahrubo", tak vsledn kva bude slab. Jsou-li kvov zrna namlet pli "najemno", tak kva bude vytkat pli pomalu a bude chutnat hoce. Doba ppravy espresa trv piblin 20 a 30 sekund. Stisknte k sob dv zajiovac pky, ukryt pod odkapvac miskou a kvovar povythnte tak, jak je znzornno na obrzku. 28 13 Kvovar ze skn lehce po teleskopickch zvsech vythnte ven. Zsobnk je mon umt horkou vodou nebo v myce na ndob. Otenm knoflku ovldn namlet kvovch zrn lze nastavit zrnitost mlet kvy. Ne zanete knoflkem otet, tak si pro ppad, e budete potebovat spotebi nastavit na tovrn parametry, nezapomete zaznamenat hodnotu tovrnho nastaven. Otenm knoflku po smru chodu hodinovch ruiek doshnete jemnjho namlet kvovch zrn a zskte tak silnj kvu. [. . . ] Z trysky se bude pra uvolovat tak dlouho, dokud nebude uvolnno stlaen tlatko start. ML. . . KO PRO PPRAVU CAPPUCINA: Do hlubokho dbnku nalijte trochu mlka (asi 100 ml) a pomoc pry ho ohejte. Lepho vsledku doshnete tehdy, jestlie dbnkem jemn po vytvoen pny lehce udete o plochu stolu. Po pprav 20 porc kvy zane kvovar signalizovat, e zsobnk pouit kvy je pln a zsobnk erstvch kvovch zrn je przdn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P5281

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P5281 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag