Návod k použití ACER P5206 QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P5206. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P5206 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P5206.


ACER P5206 QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1068 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P5206 QUICK START GUIDE (1106 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P5206QUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za úcelem zajistní optimální a stálé úcinnosti vaseho spotebice si prosíme pozorn pectte tento návod k pouzití. Umozní vám to snadné a efektivní pouzívání vsech funkcí. Doporucujeme návod uschovat na bezpecném míst pro pípad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pedávali pípadnému dalsímu uzivateli spotebice. Pejeme vám mnoho spokojenosti s vasím novým spotebicem. V tomto návodu pro uzivatele se pouzívají následující symboly: Dlezité informace týkající se Vasí bezpecnosti a informace o ochran spotebice ped poskozením. [. . . ] Seite nastavení tvrdosti vody na nejvyssí seízení a provete 1 normální mycí program bez vlozeného nádobí. Seite nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v míst bydlist. Seite dávkování lestidla. Mycí programy Program Závrecný oplach Stupe Vhodný pro znecistn nádobí í Popis programu Údaje o spoteb1) Délka (minuty) Energie (kWh) 1, 8 -2, 0 0, 9 1, 4 - 1, 6 Hlavní mytí Prbzný oplach 100 - 110 19 - 21 NORMAL 65° normáln nádobí a znecistn píbory é 30 30 MIN 2) lehce nádobí a znecistn píbory é 120 - 130 9 22 - 24 INTENSIV CARE 70° velmi nádobí, znecistn píbory, é hrnce a pánve Voda (litry) Pedmytí Susení Volba a spustní mycího programu 21 Program Závrecný oplach Stupe Vhodný pro znecistn nádobí í Popis programu Údaje o spoteb1) Délka (minuty) Energie (kWh) 0, 1 1, 0 - 1, 2 Prbzný oplach Hlavní mytí 130 - 140 12 PEDMYTÍ jakýkoli cástecná nápl (k pozdjsímu doplnní bhem dne)4) 1) Údaje o spoteb jsou pouze orientacní, závisí na tlaku a teplot vody a také na kolísání v dodávce proudu a na mnozství nádobí. 2) Ideální pro mytí nádobí v cástecn naplnné mycce. Dokonalý denní program urcený pro poteby rodiny sestávající ze 4 osob, kdy je poteba umýt jen nádobí a píbory ze snídan a vecee. 4) Tento program nevyzaduje pouzití mycího prostedku. Volba a spustní mycího programu 1. Zkontrolujte, zda jsou kose správn naplnny a ostikovací ramena se mohou voln otácet. Otocte volicem programu tak, aby ukazatel programu odpovídal pozadovanému programu (viz tabulka mycích program). Stisknte tlacítko START/RESET, automaticky se spustí program a rozsvítí se kontrolka START/RESET. 5 14 - 16 ECO 50° 3) normáln nádobí a znecistn píbory é Voda (litry) Pedmytí Susení 22 Volba a spustní mycího programu ­ Jakmile se program spustí, kontrolky fází zhasnou s výjimkou kontrolky práv probíhající fáze, která zstane svítit. V prbhu programu není mozné zmnit provedenou volbu otocením volice programu do polohy jiného programu nebo do polohy polohy Vyp. Chcete-li zmnit probíhající program, je nutné provedenou volbu zrusit (viz "Zrusení probíhajícího mycího programu"). Nastavení a spustní programu s odlozeným startem · Tato funkce umozuje odlozit spustní programu o 3 hodiny. Filtracní systém mycky nádobí se skládá z hrubého filtru (A ), mikrofiltru (B ) a plochého filtru. Uvolnte filtracní systém otoce ním drzadla mikrofiltru a celý sy stém vytáhnte. 3. Systém rozeberte vytazením hrubého filtru (A ) za otvor drza dla z mikrofiltru (B ). Vyjmte plochý filtr ze dna mycky a pecliv ho omyjte z obou stran. Plochý filtr vlozte zpt do pvodní polohy na dn mycky a zkontrolujte, zda je správn umístný. Hrubý filtr (A ) vlozte do mikrofil tru (B ) a oba filtry pitisknte k sob. Slozený filtr vlozte zpt na pvodní místo a zablokujte ho pootoce ním drzadla smrem doprava. Bhem tohoto postupu zkontrolujte, zda plochý filtr nkde nevycnívá ze dna mycky. Cistní a údrzba 25 UPOZORNNÍ NIKDY nepouzívejte mycku bez filtr. Nesprávné umístní a sestavení filtr má za následek nedostatecné umytí nádobí a mze mycku po skodit. Cistní ostikovacích ramen NIKDY se nepokousejte odstranit ostikovací ramena. Jestlize se otvory v ostikovacích ramenech zanesou necistotami, odstrate je párátkem. Cistní vnjsích ploch Vnjsí strany spotebice a ovládací panel otírejte vlhkým mkkým hadíkem. Je-li to nutné, pouzívejte pouze neutrální mycí prostedky. [. . . ] K bocní hubici sifonu, hadici pipevnte ke spodní stran pracovní desky. Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s prduchem, minimální vnitní prmr 4 cm. 34 Napojení odpadové hadice musí být ve výsce mezi 30 cm (minimum) a 100 cm (maximum) ode dna mycky. Vypoustcí hadice mze být napojena jak z pravé, tak i levé strany mycky. Zajistte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo piskípnutá, aby nedoslo ke zhorsení nebo zastavení odtoku vody. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P5206

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P5206 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag