Návod k použití ACER P235H QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P235H. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P235H bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P235H.


ACER P235H QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (605 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P235H (548 ko)
   ACER P235H ǔ (710 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P235HQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd ©1998-2008. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. Portions of the Nokia Maps software are © 1996-2008 The FreeType Project. [. . . ] Chcete-li pidat skladbu do seznamu skladeb, otevete seznam skladeb a zvolte Volby > Pidat skladby. 74 Chcete-li ukoncit skladbu, pejdte na navigacní klávesu. Chcete-li nastavit hlasitost hudby, stisknte navigacní klávesu vpravo nebo vlevo. Pro ztisení hlasitosti tisknte navigacní klávesu vlevo, dokud není hlasitost nejnizsí. a stisknte Pro zvolení pedchozí nebo následující skladby stisknte navigacní klávesu nahoru nebo dol. Pro zobrazení kategorií hudby zvolte Volby > Hud. > Interpreti, Alba, Zánry nebo Skladatelé. Hudební kategorie Chcete-li pehrát vsechny hudební skladby z podkategorie, vyberte podkategorii a zvolte Volby > Pehrát. Chcete-li pidat vsechny hudební skladby ze specifické podkategorie do nového, ulozeného nebo aktuáln pehrávaného seznamu skladeb, zvolte Volby > Pidat do sezn. Pro odstranní vsech skladeb z kategorie nebo podkategorie zvolte Volby > Odstranit. Chcete-li zobrazit skladby patící do podkategorie, pejdte na podkategorii a stisknte navigacní klávesu. Záznamník Pedvolená nastavení kmitoct Zvolte Menu > Média > Záznamník. Pomocí aplikace Záznamník mzete nahrát az 60 minut dlouhou hlasovou poznámku, ulozit hlasový záznam jako zvukový klip a pehrát zvukový klip. Aplikaci Záznamník mzete otevít rovnz stisknutím tlacítka Zvuk. Pokud jste se pihlásili ke sluzb Push to talk, tlacítko Zvuk funguje jako tlacítko Push to talk a neoteve Záznamník. Zvolte Menu > Média > Hudeb. > Volby > Pejít na Pehrávání > Volby > Ekvalizér. Chcete-li pouzít pedvolené nastavení kmitoct pi pehrávání hudby, pejdte na pozadované nastavení kmitoct a zvolte Volby > Aktivovat. Nahrávání zvukového klipu Chcete-li zmnit kmitocet v pedvoleném nastavení, zvolte Volby > Upravit, vyberte kmitoctové pásmo a stisknutím navigacní klávesy nahoru nebo dol zvyste nebo snizte jednotlivé hodnoty. Nastavení kmitoct se okamzit projeví v pehrávání. Uzivatelské jméno, heslo a dalsí nastavení pro pihlásení získáte od svého poskytovatele sluzby po zaregistrování sluzby. Chcete-li konverzovat s uzivateli chatu a prohlízet nebo upravovat své kontakty chatu, musíte se pihlásit na server chatu. Pro pidání serveru chatu zvolte Volby > Nastavení > Servery. Správná nastavení získáte od poskytovatele sluzby. Pro nastavení serveru, jako toho, ke kterému se pístroj automaticky pihlásí, zvolte Volby > Nastavení > Výchozí server. Zahájení konverzace Otevete Konverzace. Chcete-li hledat uzivatele chatu a identifikátory chatu, zvolte Kontakty chatu > Volby > Nový kontakt chatu > Hledat. Mzete hledat podle tchto kritérií: 76 Jméno uzivatele, ID uzivatele, Telefonní císlo a Emailová adresa. Chcete-li pokracovat v konverzaci, napiste zprávu a zvolte Volby > Odeslat. Chcete-li zobrazit konverzaci, zvolte úcastníka. Pro návrat do seznamu konverzací bez ukoncení konverzace zvolte Zpt. Chcete-li zavít konverzaci, zvolte Volby > Ukoncit konverzaci. Chcete-li zahájit novou konverzaci, zvolte Volby > Nová konverzace. Novou konverzaci s kontaktem mzete zahájit, pokud jste mimo jinou aktivní konverzaci. [. . . ] Pokud vás pístroj podporuje hlasová volání pes internet (internetová volání), aktivujte internetová volání a mobilní telefon. Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P235H

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P235H bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag