Návod k použití ACER P226PHQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P226PHQ. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P226PHQ bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P226PHQ.


ACER P226PHQ : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (667 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P226PHQ QUICK START GUIDE (90 ko)
   ACER P226PHQ (567 ko)
   ACER P226PHQ QUICK START GUIDE (84 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P226PHQ

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Reprodukce, penos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia, Nokia Connecting People, Xpress-on a Pop-Port jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spolecnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiované produkty a názvy spolecností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastník. This product includes software licensed from Symbian Software Ltd (c) 1998-2004. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java and all Java-based marks are trademarks or registered trademarks of Sun Microsystems, Inc. [. . . ] Tyto funkce mohou pro svou cinnost vyzadovat dalsí aplikaci jiného výrobce. Není vyzadován zádný pístupový bod k síti LAN. Propojení ad hoc lze snadno nastavit, komunikace je vsak limitována dosazitelností jednotlivých zaízení a jejich podporou kompatibilní technologie bezdrátové sít LAN. Jestlize potebujete nakonfigurovat MAC adresu pístroje pro smrovac bezdrátové sít LAN, zadejte na klávesnici pístroje *#62209526#. MAC adresa se zobrazí na displeji pístroje. Správce pipojení Zvolte Menu > Pipojení > Spr. Chcete-li zobrazit stav datových pipojení nebo ukoncit pipojení, zvolte Aktiv. pip. . Chcete-li vyhledat bezdrátové sít LAN v dosahu, zvolte Dostup. 49 Moznosti pipojení Zobrazení a ukoncení aktivních pipojení Poznámka: Skutecná doba trvání hovor, uvedená na faktue od vaseho provozovatele síových sluzeb se mze lisit v závislosti na sluzbách sít, zaokrouhlování atd. V zobrazení aktivních pipojení vidíte otevená datová pipojení: datovou komunikaci, spojení pro datové pakety a pipojení k bezdrátovým sítím LAN. Chcete-li zobrazit podrobné informace o síových pipojeních, zvolte v seznamu pipojení a zvolte Volby > Detaily. Typ zobrazených informací závisí na typu pipojení. Chcete-li ukoncit síové pipojení, zvolte v seznamu pipojení a zvolte Volby > Odpojit. Pístupové body k síti VPN spojují dohromady pravidla sít VPN s pístupovými body k Internetu pro vytvoení sifrovaných pipojení. 50 Copyright © 2006 Nokia. All Rights Reserved. Moznosti pipojení · Pravidla VPN -- Mzete instalovat, zobrazovat a aktualizovat pravidla sít VPN. · Servery pravidel VPN -- Mzete upravit nastavení pipojení server pravidel sít VPN, ze kterých lze instalovat a aktualizovat pravidla sít VPN. · Protokol VPN -- Mzete zobrazit protokol instalací, aktualizací a synchronizací pravidel sít VPN a dalsích pipojení k síti VPN. Chcete-li spravovat sí VPN, zvolte Správa VPN > Volby > Otevít a vyberte z následujících mozností: Správa pravidel sít VPN Chcete-li spravovat pravidla sít VPN, zvolte Správa VPN > Pravidla VPN > Volby a vyberte z následujících mozností: · Instalovat pravidlo -- Instalace zásad. Zadeje uzivatelské jméno a heslo pro server pravidel sít VPN. Své uzivatelské jméno a hesla získáte u správce systému. bod VPN -- Vytvoení pístupového bodu k síti VPN, který spojí pravidla sít VPN s pístupovým bodem k Internetu. · Odstranit pravidlo -- Odstranní vybraných pravidel sít VPN. Pokud odstraníte pravidla sít VPN, budou znovu nainstalovány pi pístí synchronizaci pístroje se serverem pravidel sít VPN, pokud nebyly odstranny i ze serveru. Podobn budou v pípad, ze byla pravidla sít VPN odstranna ze serveru, odstranna pi synchronizaci také z pístroje. Chcete-li spravovat servery pravidel sít VPN, zvolte Servery pravidel VPN > Volby > Otevít a vyberte z následujících mozností: · Nový server -- Pidání serveru pravidel sít VPN. [. . . ] Potenciáln výbusná prostedí jsou casto, ale ne vzdy, viditeln oznacena. Patí mezi n: podpalubí lodí, prostory pro pevázení nebo ukládání chemikálií, vozidla pouzívající kapalné ropné plyny (nap. propan a butan) a prostory, kde je v atmosfée zvýsená koncentrace chemikálií nebo malých cástic napíklad zrnka, prach nebo kovové cástecky. Copyright © 2006 Nokia. 96 Potenciáln výbusná prostedí Dalsí bezpecnostní informace Tísová volání Provádní tísového volání: Dlezité: Bezdrátové telefony, vcetn tohoto pístroje, pracují na bázi rádiových signál, bezdrátových a pozemních sítí a uzivatelem programovaných funkcí. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P226PHQ

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P226PHQ bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag