Návod k použití ACER P1266

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P1266. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P1266 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P1266.


ACER P1266 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (4623 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P1266 QUICK START GUIDE (981 ko)
   ACER P1266 (4683 ko)
   ACER P1266 QUICK START GUIDE (805 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P1266

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za úcelem zajistní optimální a stálé úcinnosti vaseho spotebice si prosíme pozorn pectte tento návod k pouzití. Umozní vám to snadné a efektivní pouzívání vsech funkcí. Doporucujeme návod uschovat na bezpecném míst pro pípad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahlédnout, nebo ho pedávali pípadnému dalsímu uzivateli spotebice. Pejeme vám mnoho spokojenosti s vasím novým spotebicem. V tomto návodu pro uzivatele se pouzívají následující symboly: Dlezité informace týkající se Vasí bezpecnosti a informace o ochran spotebice ped poskozením. [. . . ] · Zapnutí/vypnutí dávkovace lestidla je mozné jen tehdy, je-li funkce Multitab aktivní. Mycka nádobí musí být v rezimu nastavení. Stisknte soucasn tlacítka funkcí B a C, az zacnou kontrolky tla cítek A, B a C blikat. Stisknte tlacítko B, kontrolky tlacítek A a C zhasnou, zatímco kontrolka tlacítka B bude stále blikat: kontrolka konce programu se rozsvítí a bude signalizovat zapnutí dávkovace lestidla. Chcete-li zmnit nastavení, stisknte opt tlacítko B, az kontrolka konce programu zhasne. Chcete-li nastavení ulozit, vypnte mycku stiskem tlacítka Zap/Vyp. Pokud se opt rozhodnete pouzívat bzný mycí prostedek, doporucujeme vám: 1. Seite nastavení tvrdosti vody na nejvyssí seízení a provete 1 normální mycí program bez vlozeného nádobí. Seite nastavení tvrdosti vody podle tvrdosti vody v míst bydlist. Seite dávkování lestidla. 23 Program Závrecný oplach Stupe znecistn í Vhodný pro nád obí Popis programu Údaje o spoteb 1) Prbzný oplach Délka (minuty) Energie (kWh) 0, 9 1, 5 -1, 7 1, 0 - 1, 2 1, 1 - 1, 5 Hlavní mytí 90 - 115 30 30 MIN 3) lehce nádobí a znecistn píbory é velmi nádobí, znecistn píbory, é hrnce a pánve normáln nádobí a znecistn píbory é 1) Údaje o spoteb jsou pouze orientacní, závisí na tlaku a teplot vody a také na kolísání v dodávce proudu a na mnozství nádobí. 2) Bhem mycího programu Auto se znecistní nádobí zjisuje stupnm zakalení vody. UPOZORNNÍ Perusení nebo zrusení probíhajícího mycího programu provádjte JEN ve velmi nutných pípadech. Perusení probíhajícího mycího programu: Vyjmutí nádobí 25 · Otevete dvee mycky; program se zastaví. Zavete dvee; program se opt spustí od okamziku, ve kterém byl perusen. · Stisknte tlacítko hlavního vypínace, vsechny kontrolky zhasnou. Stisknte opt tlacítko hlavního vypínace; program se opt spustí od okamziku, ve kterém byl perusen. · Kontrolka práv ukonceného programu zstane svítit. Otevete dvee mycky, nechte je pootevené, pockejte nkolik mi nut, a teprve potom nádobí vyjmte; nádobí tak vychladne a lépe se vysusí. Vyjmutí nádobí · Horké nádobí je náchylnjsí k rozbití. Nádobí proto nechte vychladnout, a teprve potom ho vyjmte. · Nejprve vyklite dolní kos a teprve potom horní; zabráníte tak kapání vody z horního kose na nádobí v dolním kosi. · Strany a dvee mycky mohou být vlhké, protoze nerezový povrch mze být chladnjsí nez nádobí. POZOR Po skoncení mycího programu doporucujeme odpojit mycku od elektrické sít a zavít pívod vody. Cistní a údrzba Cistní filtr Kontrolujte obcas filtr i pívod vody. [. . . ] Ke stoupacímu odpadnímu potrubí s prduchem, minimální vnitní prmr 4 cm. 36 Napojení odpadové hadice musí být ve výsce maximáln 60 cm ode dna mycky. Vypoustcí hadice mze být napojena jak z pravé, tak i levé strany mycky. Zajistte, aby hadice nebyla nikde ohnutá nebo piskípnutá, aby nedoslo ke zhorsení nebo zastavení odtoku vody. Jestlize mycka vypoustí vodu, nesmí být v dezu ci umyvadle umístna zá tka, protoze by se voda mohla vracet zpt do mycky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P1266

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P1266 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag