Návod k použití ACER P1206P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P1206P. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P1206P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P1206P.


ACER P1206P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5737 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P1206P QUICK START GUIDE (1184 ko)
   ACER P1206P (5558 ko)
   ACER P1206P ǔ (6336 ko)
   ACER P1206P QUICK START GUIDE (1184 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P1206P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenostn pokyny Popis spotebie Celkov pohled Ovldac panel Vybaven trouby Pslusenstv trouby Ped prvnm pouzitm Prvn istn Obsluha trouby Zapnut a vypnut trouby Funkce trouby Zasunut rostu, plechu a pnve na zachycen tuku Nasazen/vyjmut tukovho filtru Pouzit, tabulky a tipy Peen peiva Tabulka peen Tabulka pro nkypy a zapkan jdla Tabulka pro mrazen a hotov jdla Peen masa Tabulka peen masa Ploch gril Grilovac tabulka Rozmrazovn Tabulka k rozmrazovn Susen Zavaovn istn a drzba Vnjs st spotebie Vnitn prostor trouby Pslusenstv trouby Filtr proti mastnot Drzky Osvtlen trouby Strop trouby Dvee trouby Sklenn vpl dve trouby 5 5 7 7 8 9 10 11 11 12 12 13 14 15 16 16 18 25 26 27 28 30 30 31 31 32 33 34 34 34 34 34 35 36 37 38 40 4 Obsah 44 45 46 46 51 55 Co dlat, kdyz . . . [. . . ] Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso 1 150-160 0:50-1:10 Funkce trouby rove drzek Teplota C Doba hod. : min. Lineck kol/krlovsk bbovka 1 140-160 1:10-1:30 Piskotov dort 1 140 0:25-0:40 Piskotov dort Dortov korpus, kehk tsto 1 3 160 170-1801) 0:25-0:40 0:10-0:25 Dortov korpus, ten tsto 3 150-170 0:20-0:25 Jablkov dort, s horn vrstvou Jablkov kol (2formy R20cm, pn pekldan) 1 1 170-190 160 0:50-1:00 1:10-1:30 Jablkov kol (2formy R20cm, pn pekldan) Pikantn dort (nap. Quiche Lorraine) 1 1 180 160-180 1:10-1:30 0:30-1:10 Srov dort 1 170-190 1:00-1:30 Pouzit, tabulky a tipy 19 Druh peiva Peivo na plechu Kynut pletnka/vnec Vnon stola Chlb (zitn chlb) -nejprve -potom Vtrnky Piskotov rolda Drobenkov kol such Funkce trouby rove drzek 3 3 1 Teplota C 170-190 160-1801) 2301) 160-180 160-1701) 180-2001) 150-160 Doba hod. : min. 0:30-0:40 0:40-1:00 Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso 0:25 0:30-1:00 0:15-0:30 0:10-0:20 0:20-0:40 3 3 3 Mslov kol/kol s cukrovou polevou Ovocn kol (z kynutho/tenho tsta)2) 3 3 190-2101) 150 0:15-0:30 0:35-0:50 Ovocn kol (kynut tsto/ten tsto)2 Ovocn kole z kehkho tsta 3 3 170 160-170 0:35-0:50 0:40-1:20 Kole na plech s choulostivou npln (nap. Plis krtk doba peen V tst je plis mnoho tekutiny. Kol je plis such. Plis nzk teplota. Plis dlouh doba peen. Kol nen stejnomrn Plis vysok teplota peen a hnd. Je nasazen filtr proti mastnot. 24 Pouzit, tabulky a tipy Tabulka Pizza Druh peiva Pizza (slab) Pizza (s velkou npln) Ploch kole s npln Spentov dort Slan kol Quiche Lorraine Tvarohov dort, kulat Tvarohov dort na plechu Jablen kol s horn vrstvou Zeleninov kol Chlebov placky Dort z listovho tsta Alsask slan kol Pirohy 1)Troubu pedehejte. rove drzek 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 Teplota C 180 - 2001) 180 - 200 180 - 200 160 -180 170 - 190 140 - 160 140 - 160 150 - 170 160 - 180 250 - 2701) 160 180 1801) 2001) 250 - 2701) Doba hod. : min. 20 - 30 20 - 30 45 - 60 45 - 60 40 - 50 60 - 90 50 - 60 50 - 70 50 - 60 10 - 20 40 - 50 12 - 20 15 - 25 Pouzit, tabulky a tipy 25 Tabulka pro nkypy a zapkan jdla Jdlo Nudlov nkyp Lasagne 1) Funkce trouby Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem rove drzek 1 1 Teplota C 180-200 180-200 as hod. : min. 0:45-1:00 0:25-0:40 Zapkan zelenina 1 160-170 0:15-0:30 Zapkan bagety1) 1 160-170 0:15-0:30 Sladk nkypy Ryb nkypy 1 1 180-200 180-200 0:40-0:60 0:30-1:00 Plnn zelenina 1)pedeht trouby 1 160-170 0:30-1:00 26 Pouzit, tabulky a tipy Tabulka pro mrazen a hotov jdla Jdlo Hlubokozmrazen pizza Hranolky 1) (500 g) Bagety Ovocn kol Funkce trouby Horn/doln topn tleso Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso rove drzek 3 Teplota C podle pokyn vrobce 200-220 podle pokyn vrobce podle pokyn vrobce as podle pokyn vrobce podle pokyn vrobce podle pokyn vrobce podle pokyn vrobce 3 3 3 1)Poznmka: Hranolky pi rozmrazovn 2-3 x obrat'te. Pouzit, tabulky a tipy 27 Peen masa Funkce trouby: Horn/doln topn tleso nebo Infrapeen Ndoby na peen K peen masa jsou vhodn vsechny zruvzdorn ndoby (dodrzujte pokyny vrobce). Velk peen mzete pct pmo na zachycovacm plechu nebo na rostu a zachycovac plech zasute pod rost. Vsechny druhy masa, kter by mly mt po upeen kriku, mzete pct ve vhodn ndob bez pokliky. 3 Pokyny k tabulce peen masa daje v nsledujc tabulce jsou pouze orientan. Odklopen topnho tlesa Upozornn: Topn tleso mzete odklopit jen tehdy, je-li trouba vypnut a nehroz nebezpe poplen. Uchopte topn tleso vepedu a vythnte ho pes zarzky na vnitn stran trouby smrem dopedu. Nyn mzete vyistit strop trouby 1 1 1 Upevnn topnho tlesa 1. Pozor: Topn tleso mus bt na obou stranch nad zarzkou na vnitn stran trouby a mus bt ve sprvn poloze. 38 istn a drzba Dvee trouby Ke snadnjsmu istn vnitnho prostoru trouby se daj dvee trouby vysadit. Dvee trouby uchopte po stranch obma rukama a vythnte je sikmo od trouby smrem nahoru (Pozor: jsou tzk!). Dvee trouby uchopte ze strany drzadla po stranch obma rukama a podrzte v hlu asi 45. Pojistn pky (A) na obou dvench zvsech sklopte zpt dopvodn polohy. 4. Dvee trouby zavete. 40 istn a drzba Sklenn vpl dve trouby 1 Ve dvkch trouby je sklenn vpl tvoen temi tabulemi skla. Pi silnm tlaku, pedevsm na hrany pedn sklenn tabule, mze sklo prasknout. Kryt dve na hornm okraji (B) dve uchopte na obou stranch a stlate dovnit aby se uvolnil sponov uzvr. Dven skla uchopte postupn za horn okraj a vythnte z kolejniek smrem nahoru. 3 Istn skel dve Dven skla dkladn umyjte roztokem mycho prostedku. [. . . ] Zrove mus Autorizovanmu servisnmu stedisku umoznit oven existence reklamovan vady, vetn odpovdajcho vyzkousen (pop. Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P1206P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P1206P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag