Návod k použití ACER P1165

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER P1165. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER P1165 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER P1165.


ACER P1165 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (6493 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER P1165 QUICK GUIDE (6747 ko)
   ACER P1165 (4120 ko)
   ACER P1165 ǔ (6117 ko)
   ACER P1165 QUICK GUIDE (5485 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER P1165

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenost Popis myky Ovldac panel Ped prvnm uvedenm do provozu Nastaven zmkovae vody Doplnn speciln soli Doplnn lestidla Denn pouzit Vkldn pbor a ndob Zmna vsky hornho kose Doplovn mycho prostedku Pouzit mycho prostedku 3 v 1 Volba programu (programov tabulka) Spustn mycho programu Nastaven asov pedvolby Vypnut myky Pe a istn Co dlat, kdyz . . . [. . . ] dtskch lahviek, umlohmotnch krjecch prknek nebo zavaovacch sklenic na marmeldu. 5)Testovac program pro zkusebn stavy 14 - 16 22 - 24 2x 9 12 - 24 Voda (litry) Myc program Uren pro: Doba (minuty) Pedmyt Lestn Susen Myt Denn pouzit 23 Volba programu Pokud vase ndob vypad takto, zvolte intenzivn program. normln program nebo program k spoe energie. krtk program (nap. Po asi 3 vteinch se spust zvolen myc program. Perusen nebo ukonen mycho programu 1 Probhajc myc program perusujte jen tehdy, je-li to opravdu nutn. Perusen mycho programu otevenm dve myky Pi oteven dve mze unikat hork pra. Chcete-li spustit nov myc program, zkontrolujte, zda je v zsobnku myc prostedek. Po dalsm zapnut myky bude myc program pokraovat dl. 3 Denn pouzit 25 Nastaven asov pedvolby S asovou pedvolbou mzete odlozit dobu spustn mycho programu o 3, 6 nebo 9 hodin. Tlatko asov pedvolba tolikrt stisknte, az se na ukazateli vedle potu hodin rozsvt pozadovan poet hodin, o kter chcete myc program posunout, nap. Kontrolka zvolenho mycho programu a ukazatel vedle potu hodin se rozsvt. Zmna asov pedvolby: Pokud myc program jest nezaal, mzete jest stisknutm tlatka asov pedvolby zmnit nastaven. Zrusen asov pedvolby: Tlatko asov pedvolba tisknte tak dlouho, az nesvt zdn ze t ukazatel potu hodin. Zmna mycho programu Dokud myc program nezane, mzete ho jest zmnit: Nejprve myc program ukonete, pak opt nastavte asovou pedvolbu, a nakonec vyberte nov myc program. Vypnut myky Myku vypnte teprve tehdy, kdyz se rozsvt ukazatel konce mycho programu. Ndob bylo vlozeno tak, ze voda se nemohla dostat k celmu povrchu ndob. Jsou-li na ndob vpencov skvrny: Zsobnk na speciln sl je przdn, nebo je zazen na zmkovn vody spatn nastaveno. Pokud jsou v zsobnku na myc prostedek po skonen mycho programu jest zbytky mycho prostedku, bylo ostikovac rameno zablokovno, nebo jsou trysky ostikovacho ramene ucpny neistotami z myc vody. Ostikovac ramena mzete k istn vyjmout z jejich upevnn (viz kapitola "drzba a istn"). Koroze skla Obrat'te se na zkaznickou sluzbu vrobce mycho prostedku. 30 Likvidace Likvidace 2 Obalov materil Pouzit obalov materily jsou ekologick a recyklovateln. Uml hmoty jsou oznaeny nsledujcm zpsobem: >PE<, >PS<, atd. Obalov materil zlikvidujte v souladu s jeho oznaenm ve specilnch sbrnch dvorech ve sv obci. 2 Star spotebi Symbol na vrobku nebo jeho balen udv, ze tento vrobek nepat do domcho odpadu. Je nutn odvzt ho do sbrnho msta pro recyklaci elektrickho a elektronickho zazen. Zajistnm sprvn likvidace tohoto vrobku pomzete zabrnit negativnm dsledkm pro zivotn prosted a lidsk zdrav, kter by jinak byly zpsobeny nevhodnou likvidac tohoto vrobku. Podrobnjs informace o recyklaci tohoto vrobku zjistte u pslusnho mstnho adu, sluzby pro likvidaci domovnho odpadu nebo v obchod, kde jste vrobek zakoupili. Dti se tak nebudou moci pi he uvnit zavt; mohly by se totiz udusit. W 1 Technick daje Kapacita: Ppustn vodn tlak: Elektrick pipojen: Hlunost Rozmry: Max. [. . . ] Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. Bh zrun doby se stav po dobu od dnho uplatnn prva na odstrann vady do proveden zrun opravy Autorizovanm servisnm stediskem, avsak jen pi splnn podmnky uveden v pedchozm bodu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER P1165

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER P1165 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag