Návod k použití ACER K330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER K330. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER K330 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER K330.


ACER K330 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (5199 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER K330 QUICK START GUIDE (895 ko)
   ACER K330 (5333 ko)
   ACER K330 ǔ (5793 ko)
   ACER K330 QUICK START GUIDE (895 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER K330

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Záznam dat je deaktivován, pi pechodu pvodní automatizacní kivky. , , Trim Tools" - pracovní nástroje pro dodatecné úpravy dovolují editovat nap. jiz vytvoenou kivku hlasitosti nebo parametru , , Send" pi zastaveném projektu nebo i bhem jeho pehrávání. Rezimy , , Fill" (vlození, vyplnní) Tyto nové rezimy dlají automatizaci rozsáhlých projekt velice rychlou a snadnou. · Fill To End Pedstavte si, ze chcete automatizovat hlasitost doprovodné stopy na urcitou hodnotu v rozsahu dvou minut. Místo rucního nastavování automatizacních bod nebo drzení ovladace hlasitosti po dobu dvou minut, funkce , , Fill To End" vezme poslední hodnotu hlasitosti a nastaví ji pro celý zbytek stopy, az do konce daného projektu. 5 · Fill To Punch Pokud máte napíklad scénu s drastickým snízením úrovn hlasitosti, ale nevíte pesn, jak hlasitost upravit, zvolte , , Fill To Punch" a spuste projekt od urcitého místa ped zmnou. V míst pozadované zmny scény zacnte pohybovat ovladacem hlasitosti (Punch In) a zkuste nastavit pozadovanou úrove hlasitosti. [. . . ] K dispozici je i sekce , , Scope" pro prohlízení vlastností vybraného materiálu. 7 Media Bay automaticky prohledává pevné disky vaseho pocítace s vyuzitím inteligentního filtru je mozné velice rychle najít pozadovaný zvuk nezávisle na to, kde je ulozený. Výsledky je mozné tídit podle kategorií, typu souboru nebo podle libovolného uzivatelsky definovaného atributu. Pozadovaný zvuk je pak vlozen do projektu promocí techniky , , Drag and Drop" (petazením mysí) nebo pomocí funkce , , Insert". K dispozici jsou také funkce, jako: , , Cut, Copy, Paste, Delete, Rename". 1 Sekce Scope nabízí náhled na vybrané soubory. Media Bay pak dovoluje okamzité prohlízení audio a MIDI soubor, stejn jako pedvoleb nástroj. Pomocí Tag Editoru je mozné libovolnému souboru definovat vlastní atribut nebo si vybrat z bohaté nabídky pedvoleb. Program Nuendo 4 také nabízí nescetné mnozství pedvoleb nastavení pro stopu (Track Preset). 8 Pool Pool nenabízí pouze seznam audio a video klip pouzitých v daném projektu, ale také má k dispozici mnoho procesních pracovních nástroj pro zobrazené soubory. Dávkové zpracování (Batch Processing) umozuje rychlé pevody a procesování mnoha soubor soucasn. Celá sekce Pool mze být archivována a importována do jiného projektu ­ moznost pevodu Mac ­ PC. Soubory jsou vkládány automaticky do pozadovaného místa prostednictvím kontextové nabídky nebo voln definovatelných klávesových zkratek. Dalsí uzitecné funkce: Convert, Conform, Batch Rename, Automatic Minimize, Remove Unused File/File Parts, Audio CD Import, archivacní funkce, . . . Meta Data Program Nuendo 4 podporuje metadata (popisná data datových prvk) v souladu s EBU pedpisy pro BWF (Broadcast Wave) soubory. Program Nuendo 4 zapisuje tato data (pokud je to pozadováno) do soubor WAV, WAV64 a AIFF. Pracuje tedy i pod nejnovjsími systémy Intel Macintosh a Windows Vista. Tím je mozné vyuzívat a adresovat az 128 GB RAM na jednom pocítaci. Pokud chcete pouzívat plug-iny, které s tmito systémy nepracují, je mozné vyuzít VST Plug-in Bridge pro Intel Macintosh a Windows Vista, plug-iny budou spustny v oddleném procesu. Pepracovaný Sample Editor V programu Nuendo 4 je nyní v sample editoru k dispozici , , inspector-style" sekce, která umozuje roztazení pes mnoho rzných part programu, nyní na jednom míst. Obsahuje funkce pro definici tempa audio materiálu, kvantizaci, audio warp a práci s hitpointy. Logical Project Editor Nový logický editor otevírá nové moznosti pro automatizaci operací a výkonnou editaci. Je mozné manipulovat se stopami, party a událostmi, vcetn stopy , , Folder" s operacemi, jako vymazání vseho ped kurzorem, zrusení ztlumení vsech ztlumených part, smazání urcitého typu automatizace atd. Toto je mozné provést na jedné nebo více oznacených stopách, partech v jednom kroku. K dispozici je mnoho pedvoleb, které jsou dostupné pímo z nabídky , , Edit". Uzivatel si mze vytváet vlastní pedvolby. Instruments Track (nástrojová stopa) Nástrojová stopa kombinuje MIDI vstup a audio výstup do jedné stopy a jednoho kanálu mixeru. Nastavení stopy pro urcitý VST nástroj je nyní otázkou okamziku. Nástrojová stopa je integrována s manazerem , , SoundFrame Universal Sound Manager", pouzívá jediný kanál v VST mixeru a má dalsí výhody pro zobrazení MIDI a plug-in automatizace v jednom míst. MPEX 3 - vysoce kvalitní , , Time-stretching" a , , Pitch-shifting" Jde o nejnovjsí a doposud nejkvalitnjsí algoritmus pro úpravy audio materiálu co se týce zmn v casové a frekvencní rovin. Nabízí více mozností s ohledem na vzorkovací frekvence, lepsí provedení, sedm rzných rezim, které jsou optimalizovány s ohledem na charakter audio materiálu. 13 Nuendo EuCon Adapter (volitelný) Jde o volitelný EuCon adaptér, který zabezpecí integraci s Euphonic hardwarem (kontrolery, mixery). [. . . ] Je samozejm mozné provádt i export v reálném case a sluchem monitorovat tento proces. Media Management Program Nuendo 4 obsahuje systém databáze medií, který spravuje vsechny vase audio soubory a efektové pedvolby. Audio editace Program Nuendo nabízí sadu pracovních nástroj pro audio operace, plnohodnotný Sample Editor, historii provádných operací, , , Elastic Audio", univerzální , , Fade" editory a mnoho dalsích výkonných funkcí. Sample Editor Edit History 17 Fade Editor Transfer Formats (pevod formát) Program Nuendo je velice pizpsobivý ohledn komunikace s jinými audio a video pracovními stanicemi. Podporuje vsechny standardní formáty pro pevod projekt (AAF, OMF, OpenTL a AES-31). Nuendo mixer Nuendo mixer nabízí vsechny funkce, které naleznete na velkých studiových mixerech, vcetn vícekanálové cesty audio signálu a mocné sekce , , Control Room". Automatizace V aplikaci Nuendo 4 je mozné automatizovat tém kazdý parametr mixeru, vcetn efektových plug-in a virtuálních nástroj. Vlastní proces automatizace je nyní mnohem jednodussí a intuitivnjsí. Dálkové ovládání Dálkové ovládání v programu Nuendo 4 je velice propracované a nabízí komplex píkaz pro zásadní funkce. Tento systém byl navrzen speciáln pro Nuendo 4 výrobci Euphonix a WK Audio. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER K330

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER K330 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag