Návod k použití ACER H9505BD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER H9505BD. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER H9505BD bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER H9505BD.


ACER H9505BD : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1149 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER H9505BD

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] (Existují také skrytá tlačítka, která zobrazíte kliknutím na šipku mířící dolů resetuje všechna nastavení aktuálního profilu na výchozí hodnoty; resetuje všech 5 profilů na jejich výchozí hodnoty. ) MAPOVÁNÍ KLÁVES Klávesu myši můžete jednoduše namapovat k vybrané klávese, včetně A až Z, číslic 1 až 0, zvláštních kláves F1 až F12. 12 Aivia Uranium Aivia Uranium 13 MAKRA Jak nahrát makro skript? 1. Seznámení s toolboxem Zapnutí/vypnutí klávesy Pause k zastavení záznamu Zapněte k zastavení Vypněte k zastavení Vyberte si objekty nahrávání Makro stanice je místo, kde si můžete předem nahrát sérii stisků kláves a tlačítek včetně přesných časových intervalů, realizujících herní příkaz. Definujte předem makro skripty a poté je přiřaďte tlačítkům myši. , čímž se Vyberte libovolné prázdné makro a klikněte na položku dostanete do makro stanice. Záznam stisků kláves, stisků tlačítka myši a také souřadnic kurzoru. [. . . ] , čímž se Vyberte libovolné prázdné makro a klikněte na položku dostanete do makro stanice. Záznam stisků kláves, stisků tlačítka myši a také souřadnic kurzoru. pro nahrávání úhozů kláves i stisků tlačítek myši. Záznam stisků tlačítka myši a také souřadnic kurzoru. pro nahrávání stisků tlačítek myši, ale ignorování úhozů kláves. pro nahrávání úhozů kláves, ale ignorování stisků tlačítek myši. 14 Aivia Uranium Aivia Uranium 15 Časové zpoždění (interval) mezi příkazy se nenahrávají ŽÁDNÁ časová zpoždění. 2. Nyní se pusťte do nahrávání makra Upravte tlačítka panelu nástrojů k nastavení vašich preferencí záznamu. Klikněte a začněte mačkat klávesy a Nahrávají se reálná časová zpoždění tak, jak jsou skutečně zadávána. k ukončení záznamu nahrávají se časová zpoždění s fixní délkou. Je možné vkládat také další příkazy z „pruhu pro rychlé vkládání“ v levém menu. Akční režim makro se provede jednou při jednom stisku tlačítka myši. Napište (do modrého obdélníku) nový název tohoto makra. Dokonce můžete změnit ikonu svého osobního makra kliknutím na položku Kliknutím na položku makra. uložte úpravy tohoto . makro se provádí nepřetržitě a dalším stiskem se běžící makro zastaví. 3. Další: makro se provádí nepřetržitě, dokud neuvolníte přiřazené tlačítko. Upravená makra je možné exportovat makra je možné importovat GHOST. •  okud se baterie zcela vybije, až myš přestane fungovat, je nutno baterii P okamžitě nabít a myš znovu zapnout. •  roces nabíjení může být negativně ovlivněn připojením k nenapájeným P portům USB určitých USB rozbočovačů, klávesnic či dalších zaříízení. V •  yjměte baterie před dlouhodobým uložením myši nebo pokud jsou na konci životnosti. •  abíjejte pouze nabíječem dodávaným s výrobkem. N •  rovozní doba a výkon baterie se mohou měnit podle konfigurace sítě P operátora, síly signálu a využití. Bezpečnost Výstraha: • NEDÍVEJTE se přímo do laserového paprsku. •  yčerpané baterie likvidujte nebo recyklujte v souladu s národními a V místními předpisy. •  ebezpečí výbuchu při vložení nesprávného typu baterie. Používejte pouze N baterie shodného typu a parametrů, jaké jsou dodávány s výrobkem. Prohlášení FCC: • Toto zařízení bylo testováno a byla ověřena jeho shoda s limity pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tyto limity nabízejí rozumnou ochranu před rušením v bytovém prostředí. [. . . ] Používejte pouze N baterie shodného typu a parametrů, jaké jsou dodávány s výrobkem. Prohlášení FCC: • Toto zařízení bylo testováno a byla ověřena jeho shoda s limity pro digitální zařízení třídy B dle části 15 předpisů FCC. Tyto limity nabízejí rozumnou ochranu před rušením v bytovém prostředí. Toto zařízení vytváří, využívá a může vyzařovat radiofrekvenční energii a pokud není instalováno a používáno v souladu s pokyny, může způsobovat rušení rádiových komunikací. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER H9505BD

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER H9505BD bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag