Návod k použití ACER H5350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER H5350. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER H5350 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER H5350.


ACER H5350 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3456 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER H5350 (2931 ko)
   ACER H5350 ǔ (4926 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER H5350

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Rozmnozování, penos, rozsiování nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo jeho cásti v jakékoli form je povoleno pouze po pedchozím písemném svolení spolecností Nokia. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Java is a trademark of Sun Microsystems, Inc. This product is licensed under the MPEG-4 Visual Patent Portfolio License (i) for personal and noncommercial use in connection with information which has been encoded in compliance with the MPEG-4 Visual Standard by a consumer engaged in a personal and noncommercial activity and (ii) for use in connection with MPEG-4 video provided by a licensed video provider. Additional information, including that related to promotional, internal, and commercial uses, may be obtained from MPEG LA, LLC. [. . . ] Chcete-li definovat zpsob pouzívání sluzby, zvolte Menu > Nastavení > Pipojení > Datové pakety > Spojení pro datové pakety a vyberte z následujících mozností: Podle poteby -- pro sestavení spojení datovými pakety, pokud jej aplikace potebuje. Vzdy online -- pro automatické pipojení k síti datových paket po zapnutí telefonu. Telefon mzete pouzívat jako modem, pokud jej pipojíte ke kompatibilnímu PC pomocí technologie Bluetooth. Podrobné informace najdete v dokumentaci k softwaru Nokia PC Suite. indikuje aktivní 2. Pro pipojení telefonu s audio rozsíením zvolte klávesu Pipojit k audio píslusenství a vyberte zaízení které chcete pipojit. Pro spárování telefonu s libovolným pístrojem Bluetooth v dosahu zvolte Spárované pístroje > Pid. Zadejte do telefonu heslo (o velikosti az 16 znak) a umoznte pipojení k druhému pístroji Bluetooth. Chcete-li zajistit bezpecnost, vypnte funkci Bluetooth nebo nastavte Viditelnost mého telefonu na Skrytý. Pipojení pocítace k Internetu Datové pakety Hovory a telefon Pro pesmrování píchozích hovor (síová sluzba) zvolte Pesmrování. Podrobnjsí informace získáte od poskytovatele sluzby. © 2008 Nokia. 19 Zvolte Menu > Nastavení > Volání. Chcete-li nastavit jazyk displeje telefonu, zvolte Menu > Nastavení > Telefon > Jazyková nastavení > Jazyk telefonu. Pro nastavení, zda se volané osob zobrazí vase telefonní císlo (síová sluzba), zvolte Odeslat moji iden-tifikaci volajícího. Pro zapnutí funkce sít, která vás bude upozorovat na píchozí hovor i v pípad, ze jiz telefonujete (síová sluzba), zvolte Sluzba hovor na lince > Aktivovat. Chcete-li po neúspsném pokusu o pipojení provést az deset dalsích pokus, zvolte Automatická volba > Zapnuto. Nastavení Píslusenství Toto menu a jeho polozky jsou zobrazeny pouze tehdy, pokud telefon je nebo byl pipojen ke kompatibilnímu mobilnímu píslusenství. Získání urcitého obsahu mze být zpoplatnno. Média Fotografování Fotoaparát a video Vás pístroj podporuje snímání obrázk v rozlisení 640 x 480 pixel. Chcete-li pouzívat funkci statické fotografie, zvolte Menu > Média > Fotoaparát, nebo je-li zapnutá funkce videa, stisknte navigacní klávesu vlevo nebo vpravo. Pro piblízení nebo oddálení v rezimu fotoaparátu stisknte navigacní klávesu nahoru nebo dol. Chcete-li pepnout fotoaparát do nocního rezimu, zapnout samospous nebo poídit nkolik snímk v rychlém sledu, zvolte Volby a pozadovanou volbu. Pro nastavení rezimu a délky náhledu zvolte Volby > Nastavení > Doba náhledu obrázku. Chcete-li pouzívat funkci videa, zvolte klávesu Menu > Média > Video. Chcete-li zahájit nahrávání, zvolte Nahrát. Nahrávání videoklipu Pro nastavení délky videoklipu, který mzete nahrát, zvolte Menu > Média > Fotoaparát > Volby > Nastavení > Délka videoklipu. © 2008 Nokia. Vsechna práva vyhrazena. 21 Média Rádio FM Píjem FM rádia je závislý na antén, která je jiná nez anténa bezdrátového pístroje. Aby FM rádio správn fungovalo, musí být k pístroji pipojeny kompatibilní sluchátka nebo píslusenství. Trvalé psobení nadmrného hluku mze poskodit vás sluch. [. . . ] Pokud jsou ob tyto sluzby aktivovány, pístroj se pokusí o tísové volání jak prostednictvím mobilní sít, tak i internetového volání. Pipojení není mozné zajistit za vsech podmínek. Pro zivotn dlezitou komunikaci, jako napíklad v pípad lékaské pohotovosti, byste nikdy nemli spoléhat pouze na bezdrátový pístroj. Provádní tísového volání: 1. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER H5350

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER H5350 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag