Návod k použití ACER FT240HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER FT240HQL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER FT240HQL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER FT240HQL.


ACER FT240HQL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (875 Ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER FT240HQL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Læs venligst denne betjeningsvejledning omhyggeligt, således at optimal ydelse og sikkerhed opnås. Gem vejledningen til senere brug. SC-HC17 Kiitos, että hankit tämän tuotteen. Lue nämä ohjeet huolellisesti parhaan suorituskyvyn ja turvallisuuden takaamiseksi. Proszę dokładnie zapoznać się z tą instrukcją obsługi, aby jak najlepiej wykorzystać to urządzenie i zapewnić jego bezpieczne użytkowanie. [. . . ] • Tekstdata, som systemet ikke understøtter, kan blive vist anderledes. USB • Kompatible enheder, som defineres som masselagringsklasse: – USB-enheder, som kun understøtter masseoverførsel – USB-enheder, som understøtter USB 2. 0 med fuld hastighed • Filer defineres som spor, og mapper defineres som albums. • Sporet skal have filendelsen ". mp3" eller ". MP3". • Dette system kan åbne op til: – 255 albummer (inklusive rod-mapper) – 2500 spor – 999 spor på et album • CBI (på engelsk Control/Bulk/Interrupt) understøttes ikke. • NTFS-filsystemet er ikke understøttet (kun FAT 12/16/32-filsystemet er understøttet). • Nogle filer fungerer muligvis ikke på grund af sektorstørrelsen. Afspilningsmenu 1 2 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "PLAYMODE" eller "REPEAT". Tryk på [R, T] og tryk derefter på [OK] for at vælge den ønskede tilstand. PLAYMODE OFF PLAYMODE 1-TRACK 1 Afspil alle spor. Afspil alle spor på et valgt album i tilfældig rækkefølge. Tryk på [R, T] for at vælge albummet. 1-ALBUM 1 MPEG Layer-3 lydafspillerens indkodningsteknologi er autoriseret af Fraunhofer IIS og Thomson. RANDOM RND 1-ALBUM RANDOM 1 RND ON REPEAT OFF REPEAT Gentaget afspilning. Annuller gentaget afspilning. HC17_EC1_4da. indd 6 5/16/2012 5:19:55 PM RQT9678 REPEAT 6 33 DANSK Radio Der kan forindstilles 30 FM-stationer. Forbedre lydkvaliteten Klargøring Tilslut FM-indendørsantennen (Z side 5). Tryk på [RADIO]. 1 2 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "FM MODE". Tryk på [R, T] for at vælge "MONO" og tryk derefter på [OK]. "MONO" bliver også annulleret, når du ændrer frekvensen. Automatisk programmering 1 2 Tryk på [PLAY MENU] for at vælge "A. PRESET". Tryk på [R, T] for at vælge "ON" (tændt) eller "OFF" (slukket) og tryk derefter på [OK]. Start af timeren 1 2 3 Klargør den lydkilde, du vil lytte til, og indstil lydstyrken. Tryk på [R, T] for at vælge "SET" og tryk derefter på [OK]. Tryk på [R, T] for at vælge "OFF" og tryk derefter på [OK]. Kontroller indstillingerne Annullere Bemærk: • Timeren starter med en lav lydstyrke, og den stiger gradvist til det forindstillede niveau. • Timeren starter på det angivne tidspunkt hver dag, hvis timeren er tændt. • Hvis du slukker systemet og derefter tænder det igen, mens en timer er aktiv, stopper timeren ikke på afslutningstidspunktet. RQT9678 8 35 HC17_EC1_4da. indd 8 5/16/2012 5:19:55 PM DANSK Denne funktion slukker systemet (undtagen hvis radio er valgt som kilde), hvis du ikke anvender systemet i ca. 30 minutter. Fejlfinding Udfør nedenstående tjek, inden du sender apparatet til reparation. Rådfør dig med din forhandler, hvis du er i tvivl om nogen af kontrolpunkterne, eller hvis problemet ikke kan løses gennem de angivne løsninger. Hovedenheden viser "--:--" • Strømledningen er sat i for første gang, eller der har været en strømafbrydelse for nylig. "USB OVER CURRENT ERROR" • USB-enhed bruger for meget strøm. "NO PLAY" • Du har indsat en CD, som systemet ikke kan afspille. • Hvis der er mere end 255 albummer eller mapper (lyd og ikke-lyd), vil nogle MP3-filer på disse albummer ikke kunne aflæses og afspilles. Alternativt kan du omformatere din USB-enhed og gemme disse musikalbummer, før du gemmer de andre mapper uden lydfiler. [. . . ] Zobrazený uplynulý čas se liší od skutečné doby přehrávání. • Data zkopírujte na jiné paměťové zařízení USB nebo je zazálohujte a zařízení USB zformátujte. „REMOTE “ („  “ označuje nějaké číslo. ) • Dálkové ovládání a přístroj používají rozdílné kódy. Změňte kód dálkového ovládání. – Po zobrazení „REMOTE 1“ stiskněte a přidržte [OK] a [T] nejméně na 4 sekundy. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER FT240HQL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER FT240HQL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag