Návod k použití ACER EXTENSA E464

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER EXTENSA E464. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER EXTENSA E464 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER EXTENSA E464.


ACER EXTENSA E464 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (343 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER EXTENSA E464 (329 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER EXTENSA E464

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Symbol vykřičníku v rovnostranném trojúhelníku upozorňuje uživatele na přítomnost důležitých pokynů k provozu a servisu přístroje v literatuře dodávané s produktem. Čtěte všechny pokyny – před použitím produktu si přečtěte všechny pokyny k použití. Více informací například o lithiumiontovém akumulátoru najdete v návodech k příslušným produktům. Tyto pokyny uschovejte – veškeré bezpečnostní a povozní pokyny uschovejte k budoucímu nahlédnutí. [. . . ] Default (Vychozí): Třídění dle pořadí naladění (od nejnižšího po nejvyšší kmitočet). FTA: První na seznamu budou nekódované kanály (Free To Air) Locked (Zamčené): První na seznamu budou všechny odemčené kanály, za nimi budou zamčené kanály. 5 Čeština PART 6 • Čeština 5. 1. 1. 4 Přesun Stiskem tlačítka [4] aktivujte funkci Move (Přesun). Tlačítky qp přesuňte vybraný kanál na požadovanou pozici. Tlačítky tu vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka OK uložte. 5. 1. 2 Seznam rádiových kanálů Seznam rádiových kanálů se ovládá v podstatě stejně jako seznam TV kanálů, jen v něm chybí obraz, proto se jako náhled vždy zobrazuje logo rádia. 5. 1. 3 Smazat oblibene programy a skupiny Toto menu umožňuje vymazání všech oblíbených kanálů. Tlačítky qp vyberte volbu Delete All Favourites (Vymazání všech oblíbených) a stiskněte tlačítko OK, Tlačítky tu vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka OK vymažte nebo volbou No (Ne) funkci zrušte. 5. 1. 4 Vymazání všech Toto menu umožňuje vymazání všech kanálů. Tlačítky qp vyberte volbu Delete All (Vymazání všech) a stiskněte tlačítko OK. Tlačítky tu vyberte volbu Yes (Ano) v okně dotazu na potvrzení a stiskem tlačítka OK vymažte nebo volbou No (Ne) funkci zrušte. 5. 1. 5 Přejmenování skupiny V tomto menu můžete změnit název skupiny Oblíbených. Tlačítky qp vyberte volbu Group Rename (Přejmenování skupiny) a potvrďte stiskem tlačítka OK. 1. Tlačítky qp vyberte skupinu a stiskněte tlačítko OK. 2. Na klávesnici, která se objeví, tlačítky qptu zvýrazněte požadovaná písmena nebo číslice a vložte je stiskem tlačítka OK. Po zadání požadovaného názvu skupiny jej potvrďte zvýrazněním volby OK na klávesnici. RF kanálu: Tuto možnost použijte pro výběr kanálu RF pro modulátor. Prosím vyberte kanál, který není používán pro místní vysílání nebo jiného zařízení ve vaší domácnosti, aby se zabránilo rušení. Loop through: Use this option to set the preferred loop-through mode: Running mode: The Loop through will be switched off when the receiver is in Stand-by mode. Loop skrz: Tato volba slouží k nastavení požadované loop-skrz funkce prostřednictvím režimu: Running režim: Loop funkce bude vypnuta, pokud je přijímač v stand-by režimu. Poznámka: Nastavení "Vždy" zvyšuje spotřebu energie v pohotovostním režimu 5. 3. 3 Region a čas Zde můžete nastavit region a časové pásmo. Region (Region): Pomocí tohoto menu můžete měnit nastavení regionu. GMT Usaje (Použít GMT): Pomocí tohoto menu můžete nastavit, zda se používá GMT (Greenwichský střední čas). Možnosti: (Vyp) / User Define (Uživatelem definováno) / By Region (Dle regionu) Off GMT Offset (Posun vůči GMT) :  Toto menu lze použít jen pokud v menu GMT Usage (Použít GMT) vyberete volbu "User Define" (Uživatelem definováno). Rozsah posunu GMT je "-11:30 ~ +12:00", lze nastavit po půlhodinách. Date/Time (Datum/čas): Menu "Date" (Datum) a "Time" (Čas) lze použít jen pokud v menu GMT Usage (Použít GMT) vyberete volbu "OFF" (Vyp). Stiskněte "ok" a pak tlačítka s číslicemi, nastavíte tak datum a čas. [. . . ] Manuální plánování záznamu Pokud chcete záznam naplánovat manuálně, můžete tak učinit prostřednictvím menu Timer (Časovač). Podrobné informace najdete v kapitole 5. 3. 4 Nastavení časovače. Poznámka: případě, že na zařízení USB není dostatek volného místa, operace záznamu vysílání se zastaví. Dostupné typy záznamu jsou TS: Přenos proudu dat (stream) obsahujícího teletext, titulky, apod. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER EXTENSA E464

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER EXTENSA E464 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag