Návod k použití ACER B286HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER B286HL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER B286HL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER B286HL.


ACER B286HL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (221 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER B286HL (1877 ko)
   ACER B286HL QUICK START GUIDE (389 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER B286HL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] VAROVÁNÍ Pro zabránění úrazu elektrickým proudem neodstraňujte kryty zařízení. Zajistěte, aby kolem zařízení byl dostateční prostor, který zajistí jeho ochlazování. Neumisťujte zařízení v nevětraných místnostech nebo na předmětech, které produkují teplo. Autorská práva Žádné části této příručky nesmí být jakkoli použity bez písemného souhlasu výrobce. [. . . ] Nastavení země a automatické hledání naleznete v menu Installation. Menu může být dostupné v Main Menu >Program Search > Automatic Search / Manual Search. Čeština 5 5. 0 ZÁKLADNÍ OVLÁDÁNÍ Po ukončení hledání programů můžete zažít sledovat digitální pozemní vysílání TV a rádio stanic. Některá základní ovládání jsou uvedena v této kapitole. 5. 1 Zapínání a vypínání Kdykoli nebudete přijímač používat, stiskněte tlačítko vypínání na dálkovém ovladači nebo na přijímači pro přepnutí přijímače do pohotovostního režimu. 5. 2 Přepínání kanálů Pro přepnutí mezi různými kanály můžete: n Stisknout tlačítko OK pro zobrazení seznamu kanálů a tlačítky pq vybrat požadovaný kanál. n Stisknout tlačítko pq na dálkovém ovladači nebo na přijímači a přepnout na předchozí/další kanál. n Použít numerickou klávesnici pro zadání čísla požadovaného programu. n Použít tlačítko RECALL pro návrat na předchozí sledovaný kanál. Kdykoli přepnete kanál, zobrazí se okno se základními informacemi o aktuálním kanálu. 6) PART 6 • Čeština 5. 3 Ovládání hlasitosti Stiskněte tlačítko tu pro změnu hlasitosti zvuku. 7) 5. 4 Sledování oblíbených programů Můžete stisknout FAVORITE pro zobrazení vašich oblíbených kanálů. Pro vytvoření seznamu oblíbených jděte do menu Main Menu > TV List. Tlačítky pq přesuňte kanál na požadované místo. Čeština 7 8. 5 Třídění kanálů Je možné v TV nebo Radio seznamu třídit kanály. Vyberte symbol třídění (pod seznamem kanálů) tlačítky tu a vyberte kanály tlačítky pq , které chcete třídit. Kanály můžete třídit A-Z nebo Z-A (ČERVENÝM) nebo Free - Pay / Pay - Free (ZELENÝM). POZNÁMKA: Prosím ujistěte se, že jste uložili všechny provedené změny. 8. 6 Přeskakování kanálu Je možné přes TV nebo Radio seznam zadat, který kanál chcete přeskakovat. Vyberte symbol přeskakování (pod seznamem kanálů) tlačítky tu a vyberte kanál tlačítky pq , který chcete přeskakovat při přepínání kanálů. PART 6 • Čeština 8. 7 Mazání kanálu 1. Vyberte symbol mazání (pod seznamem kanálů) tlačítky tu a vyberte kanál tlačítky pq , který chcete smazat. Opakujte tento postup pro všechny kanály, které chcete vymazat. Pro potvrzení vymazání stiskněte ZELENÉ tlačítko pro uložení. 8. 8 Hledání kanálu 1. Vyberte symbol hledání (pod seznamem kanálů) tlačítky tu a stiskněte tlačítko OK. Zobrazí se pole pro zapsání názvu hledaného kanálu. 8. 9 Sledování zamčených kanálů Pokud je kanál, který chcete sledovat zamčený, před jeho sledováním musíte zadat kód PIN. [. . . ] Pokud chcete zamknout určité kanály a ostatní nechat bez ochrany, nastavte toto v seznamu kanálů TV List. 9 Čeština PART 6 • Čeština 12. 0 NASTAVENÍ ČASOVAČE Tato funkce umožňuje automatické zapnutí přijímače (z pohotovostního režimu) a naladění zvoleného kanálu po určitý čas. Můžete tuto funkci použít pro programování nahrávání, pokud je váš přijímač správně připojen s VCR nebo rekordérem nebo jako upomínku na vysílání určitého programu. Stiskněte Edit (ČERVENÝ) pro vstup do okna pro úpravu události Event edit. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER B286HL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER B286HL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag