Návod k použití ACER B243PHL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER B243PHL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER B243PHL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER B243PHL.


ACER B243PHL : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2080 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER B243PHL QUICK START GUIDE (1205 ko)
   ACER B243PHL (2254 ko)
   ACER B243PHL QUICK START GUIDE (1660 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER B243PHL

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 12 Volání podle císla záznamu . . . . . . . . . . . . 13 Hlasová zpráva/Lokální zprávy . . . . . . . . . 15 Píchozí a odchozí zprávy . . . . . . . . . . . . . . 16 Zadávání textu pomocí , , T9" . . . . . . . . . . . . [. . . ] Vytvote zprávu ¢ §Moznosti§ ¢ G ¢ Vyberte pozadovaný Obrázek & zvuk ¢ §Vybrat§ ¢ G(pechod k pozadované polozce) ¢ §Vybrat§ (zahrnutí obrázku/ animace do zprávy) V rezimu zadávání jsou zvuky zobrazeny zástupným znakem. Moznost §Pehrát§ je k dispozici pouze u telefon, které tuto funkci podporují. Menu obsahuje: Standardní anim. , Standardní zvuky, Vlastní animace, Vlastní obrázky, Vlastní zvuky 18 Surf. /zábava SMS profily §Menu§ ¢ Zprávy ¢ SMS profily Aktivovat §Vybrat§. 0 Opakovan stisknte pro: . , ?!'"0-()@/:_ Menu prohlízece Je-li prohlízec aktivní, lze menu aktivovat pomocítAneboE. Aktuální profil je mo_né zmnit. Vyberte profil pomocíGa aktivujte jej stisknutím Ukoncení spojení WAP profily Nastavení SMS Mohou být nadefinovány az 3 SMS profily. Pocátecní nastavení odpovídá vlozené SIM kart. Chcete-li nastavit nový profil, vyberte jej pomocíG, otevete menu §Moznosti§, vyberte Zmnit nastavení a výbr potvrte. Dlouhým stisknutím B ukoncíte spojení a zavete prohlízec. §Menu ¢ Surf. /zábava ¢ Internet ¢ WAP profily ¢ §Vybrat§ b Surf. /zábava Prostednictvím telefonu máte pístup k nejnovjsím informacím sít Internet na stránkách WAP, které jsou speciáln pizpsobeny zobrazovacím moznostem telefonu. Pro pístup k síti Internet mze být vyzadována registrace u provozovatele sít. Internet (WAP) §Menu§ ¢ Surf. /zábava ¢ Vyberte funkci. Píprava telefonu pro pístup k síti Internet závisí na píslusném provozovateli sít: Provozovatel jiz provedl nastavení. WAP profily aktivovat Ped kazdým pístupem k Internetu lze zmnit aktivní profil (pokud profil jiz byl nastaven). Vyberte pozadovaný profil a pak stisknte §Vybrat§. Pístup k internetu V pípad poteby nastavte pozadovaný pístup k internetu. Otevete menu prohlízece pomocí A a vyberte Nastavení ¢ Zacít s. . . Dalsí informace Menu prohlízece Í É Offline Ê Online Ì Sít' není dostupná. Autom. píjem Volání jsou automaticky pijata po nkolika sekundách (pokud není vyzvánní vypnuté nebo nastavené na krátký upozorovací tón). Pi telefonování s náhlavní soupravou si ji nasate. Hrozí nezádoucí vyslechnutí volání tetí osobou! Nastavení volání §Menu§ ¢ Nastavení ¢ Nastavení volání ¢ Vyberte funkci Inkognito Za pedpokladu, ze vase sít' a sít' volaného úcastníka umozuje zobrazení císla volajícího, vidí volaný na displeji svého telefonu vase telefonní císlo. Chcete-li zobrazení svého telefonního císla potlacit, mzete aktivovat rezim , , Inkognito", a to bu pro jedno pístí volání, nebo pro vsechna budoucí volání. Pro tento rezim se pípadn musíte u provozovatele zvlást' zaregistrovat. b Pesmrování Mzete nastavit podmínky, za kterých budou volání pesmrována do vasí hlasové schránky nebo na jiné telefonní císlo. §Menu§ ¢ Nastavení ¢ Pesmrování ¢ Vyberte funkci Druhé volání Pokud jste si pozádali u provozovatele sít o tuto sluzbu, mzete vyzkouset, zda je nastavena a pípadn ji vypnout/zapnout (str. 10). b Nastavení pesmrování (nap. ): Nepijatá volání Minutové píp. Bhem hovoru slysíte kazdou minutu pípnutí jako signalizaci délky hovoru. §Menu§ ¢ Nastavení ¢ Nastavení volání ¢ Vyberte funkci Car Kit Zahrnuje moznosti Nehlásí se, Kdyz nedosaz. , Kdyz se nehl. , Kdyz obsazen. §Vybrat§ ¢ Nastavení ¢ J(zadejte telefonní císlo, na nz by mlo být volání pesmrováno) ¢ §OK§ Nastavení je po krátké pauze sítí potvrzeno. V horní ádce displeje v pohotovostním rezimu bude zobrazeno n. b Pouze ve spojení s originálním sadou Siemens urcenou k vestavní do auta. Po vlození telefonu do drzáku se profil aktivuje automaticky. [. . . ] 21 Pi hlídánídtí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 Píchozí a odchozí zprávy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Pijatá volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 Pijetí druhého volání. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER B243PHL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER B243PHL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag