Návod k použití ACER B193WL QUICK START GUIDE

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER B193WL. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER B193WL bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER B193WL.


ACER B193WL QUICK START GUIDE: Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2748 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER B193WL QUICK START GUIDE (5696 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER B193WLQUICK START GUIDE

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Bezpecnostní doporucení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Poadí cinností. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Uzitecné informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zvlástní textové znacky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Dokument pokládejte na osvitové sklo pocínaje od první stránky. ­ ­ Podrobnosti o poloze originálu viz kapitola "Podávání originálu" na stran 3-27. Jestlize byla zvolena "Pední + zadní obálka", je zadní obálka snímána ped zadní obálkou a vsechny rozevené dvoustrany jsou snímány popoad. 1 ? 2 Jak se kopíruje pední a zadní stránka?% Snímejte pední obálku, poté zadní obálku, poté snímejte zbytek originálu. Vlozte papír, který si pejete pouzívat, do nkterého zásobníku. 3-120 bizhub C203/C253/C353 Kopírovací rezim 3 Dotknte se [Aplikace], poté se dotknte [Kopír. ­ Chcete-li zrusit zmny nastavení aplikacních funkcí, stisknte tlacítko [Nulovaní]. Veskeré zmny nastavení jsou zruseny. 3 Objeví se zobrazení pro kopírování knihy/opakování. 4 Dotknte se [Kopírování knihy]. ­ [Brozura jako orig. ] se neobjeví, pokud není instalován finiser. Objeví se zobrazení kopírování knihy. bizhub C203/C253/C353 3-121 3 5 Dotknte se tlacítka pozadovaného nastavení. Kopírovací rezim ­ ­ ­ ­ Jestlize je zvoleno "Separace", "Pední obálka" nebo "Pední + zadní obál. ", objeví se [Pozice vazby]. Dotknte se tlacítka pro zpsob výmazu, dotyky [-] a [+] zadejte síku oblasti, kterou chcete vymazat a dotknte se "OK". Pi nastavení pomocí císelnice vymazte hodnotu stiskem tlacítka [C] (smazat) a poté zadejte nastavení. Chcete-li zrusit funkci "Kopírování knihy", dotknte se [Ne]. Zobrazení výmazu stedu ?% Z vytváených kopií lze odmazat stín vzniklý vazbou knihy a stín podél okraj knihy. ­ Chcete-li zrusit funkci "Opakování obrazu", dotknte se [Ne]. ­ Dotykem [Opakování 2/4/8] se vyvolá zobrazení opakování 2/4/8, ve kterém lze zvolit pocet opakování a interval. 3-126 bizhub C203/C253/C353 Kopírovací rezim 3 Zkontrolujte snímaný formát pod "Rozsah snímání", dotknte se [OK] a poté se dotknte [Zavít] v dalsím zobrazení, které se objeví. ­ ­ Jestlize se formát originálu neobjeví pod "Rozsah snímání", nebo kdyz chcete nastavit oblast snímání, dotknte se [Nastavit rozsah] a zadejte oblast snímání z kteréhokoli zobrazení. Dotykem [Formát foto] vyvolejte zobrazení formátu fotografie. Chcete-li zrusit zmny nastavení, dotknte se [Storno]. 6 Zobrazení nastavení rozsahu Zobrazení pro vlastní formát Zobrazení pro formát fotografie bizhub C203/C253/C353 3-127 3 ?Dotykem nebo zobrazíte rzné seznamy formát. Kopírovací rezim Lze nastavit libovolný formát?% V zobrazení pro vlastní formát lze nastavit libovolný formát. Dotknte se [X] nebo [Y] a zvolte rozmr, poté pomocí klávesnice zadejte správnou hodnotu. (Stisknte tlacítko [C] (smazat) a pomocí císelnice zadejte novou hodnotu. ) Co se stane, jestlize je zadána hodnota mimo povolený rozsah?% Objeví se hlásení "Vstupní chyba". Jestlize se objeví "Vstupní chyba", nebo pokud byla nesprávn zadána hodnota, stisknte na klávesnici tlacítko [C] (smazat) a zadejte správnou hodnotu. V základním zobrazení se dotknte [Papír] a zvolte zásobník, ve kterém je vlozen píslusný papír. ­ Jestlize bylo provedeno nastavení v zobrazení [Opakování 2/4/8], dotknte se v základním zobrazení [Zoom] a nastavte faktor zoom. 8 9 10 Zadejte dalsí pozadovaná nastavení kopírování. ­ Chcete-li zrusit nastavení a zvolit výchozí nastavení, stisknte tlacítko [Nulovaní]. Pomocí klávesnice zadejte pozadovaný pocet kopií. [. . . ] Toto licencní ujednání by mlo být pouzíváno a interpretováno ve shod s japonskými zákony, bez uplatnní principu konfliktu zákon. Pokud nkteré ustanovení tohoto licencního ujednání bude soudn hodnoceno na rozpor se zákonem, bude takové ustanovení platné v maximální mozné míe, zbývající ustanovení licencního ujednání zstanou v pln úcinná a v platnosti. Tímto dáváte svolení k výlucné jurisdikci a místu Tokyo District Court pi esení rozepí vzniklých z tohoto ujednání. Toto licencní ujednání obsahuje úplnou dohodu mezi stranami, týkající se uvedeného pedmtu, a nahrazující vsechny pedchozí dohody nebo úmluvy, a jiz ústní nebo písemné. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER B193WL

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER B193WL bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag