Návod k použití ACER ASPIRE Z3171

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE Z3171. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE Z3171 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE Z3171.


ACER ASPIRE Z3171 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE Z3171 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE Z3171

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 34 Casto kladené otázky a odstraování problém . 37 1 Pouzití tohoto návodu CZ Dkujeme, ze jste si vybrali vestavnou troubu znacky ACER. Tento návod k obsluze obsahuje dlezité informace o bezpecnosti a pokyny urcené k tomu, aby vám pomohli s ovládáním a pécí o vasi novou troubu. Ped uvedením trouby do provozu si pectte tento návod a uschovejte ho pro pípadné dalsí pouzití. Dlezité Poznámka Bezpecnostní pokyny Troubu mze instalovat pouze kvalifikovaný elektriká. [. . . ] Troubu nelze uvést do provozu, dokud nenastavíte pesný cas. CZ uvést Otocením ovladacem 1 Troubu nelzepesný do provozu, dokud 2 nastavíte hodiny. Po prvním zapnutí trouby bude na displeji blikat , , " a , , 12:00". Píklad: Chcete nastavit 1:30 3 Stisknte tlacítko casu. Rozbliká se , , " a , , :00". Otocením ovladacem casu 4 nastavíte minuty. Pecení shora + Horký vzduch Doporucená teplota: 190 °C Toto nastavení je urceno pro pecení kolác v horní cásti a opékání susenek ve spodní cásti trouby. Je vhodné také pro pípravu pizzy, quiche a tvarohových kolác. V provozu je horní topné tleso a vtrák zajisuje konstantní cirkulaci horkého vzduchu. Ped zahájením pecení byste mli troubu pedehát. (Troubu mzete pedehát v aktuálním rezimu , , pecení shora + Horký vzduch". ) Úrove police Cas (min) Pokrm Vepové od kosti (1 000 g) KAPKA OLEJE, PIDEJTE SL A PEP Vepová plec v alobalu (1 000 - 1 500 g) Vhodnjsí je marinované maso Celé kue (700 - 1 500 g) KAPKA OLEJE, PIDEJTE SL A PEP Teplota (°C) Píslusenství Grilovací rost s pokrmem / Pecicí plech (na zachycení sávy) Pecicí plech 3/2 180 - 200 50 - 65 2 nebo 3 180 - 230 60 - 120 2 nebo 3 190 - 200 Pecicí plech 40 - 55 Steaky nebo rybí steaky (400 - 800 g) KAPKA OLEJE, PIDEJTE SL A PEP Piskotový kolác (susenky) (1 000 g) 3/2 180 - 200 Grilovací rost / Pekác (na zachycení sávy) Hluboký pekác 15 - 35 2 nebo 3 180 20 14 Ped uvedením do provozu (pokracování) 3. Horký vzduch Doporucená teplota: 170 °C Tato funkce je urcena k pecení pokrm umístných az na tech úrovních, dále je vhodná pro opékání. Opecení je dosazeno topným tlesem na zadní stn a vtrákem, který teplo distribuuje. Tuto funkci pouzijte pi maximální teplot 300 ºC. Pokrm Toasty z bílého chleba Hovzí karbanátky Nádoba + pozn. Rost Rost / pekác (na zachycení kapající sávy) Úrove 5 4/3 Rezim Velký gril Velký gril Teplota (ºC) 300 300 Cas (min. ) 1. 5-8 19 Pouzití trouby CZ Nastavení rezimu pecení 1 Otocením volice funkcí zvolte pozadovanou funkci trouby. Horký vzduch Pecení shora + Horký vzduch Obycejný Velké grilování Malé grilování Pecení zdola + Horký vzduch 20 Pouzití trouby (pokracování) Nastavení teploty trouby CZ ovladace casu / teploty 1 Otocenímteplotu v intervalech 5 °C. nastavíte 40 °C ­ 250 °C 40 °C ­ 300 °C (velké a malé grilování) Teplotu mzete upravovat i bhem pecení. 21 Pouzití trouby (pokracování) CZ Vypnutí trouby Troubu vypnete otocením volice funkcí do polohy , , Off" (vyp). Cas ukoncení pecení Bhem pecení mzete nastavit pozadovaný cas ukoncení. tlacítko casu ukoncení. 1 StisknteAktuální cas je 12:00 Píklad: ovladace casu teploty 2 Otocenímpozadovaný cas /ukoncení nastavíte pecení. 3 Stisknte tlacítko casu ukoncení. casu ukoncení, bude trouba automaticky Pokud do 5 sekund nestisknete tlacítko pocítat se zvoleným casem ukoncení pecení. Bhem pecení mzete upravit nastavený cas ukoncení pecení pomocí ovladace casu / teploty. 22 Pouzití trouby (pokracování) Délka pecení Bhem pecení mzete nastavit pozadovanou délku pecení. CZ 1 Stisknte tlacítko délky pecení. ovladace casu / teploty 2 Otocenímpozadovanou délku pecení. nastavíte 3 Stisknte tlacítko délky pecení. Pokud do 5 sekund nestisknete tlacítko délky pecení, bude trouba pocítat se zvolenou délkou pecení. Bhem pecení mzete upravit nastavenou délku pecení pomocí ovladace casu / teploty. 23 Pouzití trouby (pokracování) CZ Odlozené zapnutí pecení Pípad c. 1 - Nejdíve zadáte délku pecení Pokud zadáte cas ukoncení az po zadání délky pecení, cas ukoncení a délka pecení se spocítají a v pípad poteby trouba nastaví cas zapnutí pecení. tlacítko casu ukoncení. 1 StisknteAktuální cas je 3:00 a Píklad: ovladace casu / teploty 2 Otocenímcas ukoncení pecení. nastavíte Píklad: Chcete péct po dobu 5 hodin a pecení ukoncit v 8:30. pozadovaná délka pecení je 5 hodin. 3 Stisknte tlacítko casu ukoncení. [. . . ] K cistní dvíek nepouzívejte hrubé brusné cisticí prostedky nebo kovové skrabky; mohly by poskrábat povrch a sklo by se tak mohlo rozbít. Pokud dvíka instalujete zpt bez nkteré z jejich cástí (skla nebo jiné soucásti), mze dojít k poranní. Pozor Pokud pouzijete nadmrnou sílu, zejména na okrajích pední vrstvy, mze sklo prasknout. Sejmte dv podpry a konzolu dvíek a vysroubujte také dva sroubky pidrzující madlo dvíek. Zdvihnte sklo #2 a sejmte z horní cásti skla dv konzoly. Konzola dvíek Drzák vnitního skla Rozprná konzola (pravá a levá) Sklo #1 Sklo #2 Sklo #3 Sklo #2 Vycistte vsechny vrstvy teplou vodou nebo mycím prostedkem a vytete do sucha mkkou, cistou utrkou. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE Z3171

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE Z3171 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag