Návod k použití ACER ASPIRE Z3170

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE Z3170. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE Z3170 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE Z3170.


ACER ASPIRE Z3170 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE Z3170 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE Z3170

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 1-8 Struktura této pírucky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Oznacení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-8 Popis konvencí pouzitých v návodu. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1-9 Bezpecnostní doporucení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Chcete-li ukoncit provádní nastavení v rezimu nástroje, dotknte se [Konec] v oblasti pomocného zobrazení. Nebo zruste rezim nástroj dotykem [Zavít] ve vsech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení rezimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky. 4-82 bizhub 750/600 (Phase 2) Provádní nastavení z ovládacího panelu 4 4. 16 Nastavení SMB Mzete provést nastavení pro sdílení tiskáren a odesílání soubor po síti. Parametry SMB SMB parametry: Zobrazení pro nastavení SMB 1/4 Polozka Nastavení tisku Název NetBIOS Popis Nastavuje, jestli pouzívat port SMB v rezimu tisku. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název NetBIOS (do 15 znak). Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název tiskové sluzby (do 12 znak). Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název pracovní skupiny (do 15 znak). Název tiskové sluzby Pracovní skupina Zobrazení nastavení WINS 2/4 Polozka Nastavení WINS Automaticky získat nastavení Popis Zvolte, jestli pouzívat funkci WINS. Zvolte, jestli automaticky získat IP adresu serveru WINS ze serveru DHCP. Zobrazení nastavení WINS 3/4 Polozka Adresa 1-2 serveru WINS Popis Zadejte IP adresu serveru WINS. Zobrazení pro nastavení klienta 4/4 Polozka Ovení uzivatele (NTLM) Nastavení VY SMB NTLM Popis Zvolte, jestli pouzít ovení uzivatele s NTLM. Zvolte [v1/v2] nebo [v1], pokud pouzíváte pocítac v síti a bzí na nm operacní systém Windows 98 SE nebo Windows Me. Zvolte [v1], kdyz sluzba Samba provozuje v síti server. bizhub 750/600 (Phase 2) 4-83 4 2 Poznámka Provádní nastavení z ovládacího panelu Pi provádní snímání SMB (nastavení názvu hostitele) pes smrovac, zadejte nastavení WINS podle penosových nastavení SMB. 4-84 bizhub 750/600 (Phase 2) Provádní nastavení z ovládacího panelu Nastavení SMB 4 1 2 3 V zobrazení nastavení správce se dotknte [5 Síová nastavení]. (Blíze viz "Zobrazení nastavení správce" na stran 4-10. ) V zobrazení síová nastavení se dotknte [6 Nastavení SMB]. Provete pozadovaná nastavení. 4 5 Dotknte se [Vped]. Chcete-li ukoncit provádní nastavení v rezimu nástroje, dotknte se [Konec] v oblasti pomocného zobrazení. Nebo zruste rezim nástroj dotykem [Zavít] ve vsech zobrazeních, dokud se neobjeví zobrazení rezimu kopírování, faxu, snímání nebo schránky. 2 Pipomenutí Pokud nejsou nastavení serveru LDAP provedena správn, mze dojít k poruse sít. Nastavení LDAP by ml provádt správce sít. bizhub 750/600 (Phase 2) 4-91 4 4. 19 Nastavení LDAP Provádní nastavení z ovládacího panelu Lze registrovat server LDAP a zadat nastavení pro ovení. Parametry registrace serveru LDAP Parametry registrace serveru LDAP: Zobrazení Nastavení LDAP 1/6 Polozka Název serveru LDAP Popis Nastavte název registrovaného serveru LDAP. Pomocí klávesnice, která se zobrazí na dotykovém panelu, zadejte název serveru (do 32 znak). Nastavte maximum cíl pro zobrazení po vyhledávání. Chcete-li hodnotu zmnit, stisknte tlacítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 5 do 1000 stanic). Nastavte nejdelsí prodlevu pro operaci vyhledávání. Chcete-li hodnotu zmnit, stisknte tlacítko [C] (smazat) a pomocí klávesnice zadejte hodnotu (od 5 do 300 sekund). Provete pocátecní nastavení pro vyhledávání, kdyz je provádno podrobné vyhledávání. Blizsí informace o provedení nastavení viz "Pocátecní nastavení pro podrobnosti vyhledávání" na stran 4-100. [. . . ] Slouzí k efektivnímu zabezpecení vnitní sít. Vyjaduje schopnost reprodukovat podrobnosti obrazu a správn tisknout. Software serveru UNIX, který pouzívá SMB (Server Message Block) tak, aby mohly být zdroje systému UNIX pouzívány z prostedí Windows. Odinstalace OS Ovladac Pam PASV PDF Peer-to-peer Pevný disk Pixel Pípona souboru Polotóny POP POP Before SMTP Protokol Proxy server Rozlisení Samba bizhub 750/600 (Phase 2) 7-13 7 Termín SLP SMB Definice Dodatek Zkratka pro Service Location Protocol. Pracuje v síti TCP/IP, kde automaticky vyhledává klienty. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE Z3170

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE Z3170 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag