Návod k použití ACER ASPIRE X1430G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE X1430G. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE X1430G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE X1430G.


ACER ASPIRE X1430G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE X1430G (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE X1430G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenostn pokyny Popis spotebie Celkov pohled Elektronick ovldn trouby Ukazatele Tlatka Vybaven trouby Pslusenstv trouby Ped prvnm pouzitm Nastaven jazyka Nastaven hodin Prvn istn Obsluha trouby Nabdka v pehledu Nabdka Funkce trouby Nabdka funkc Pouzit funkc trouby Zapnut a vypnut trouby Zasunut rostu, plechu a pnve na zachycen tuku Nasazen/vyjmut tukovho filtru Funkce pro vaen v pe Jehla do masa Nastaven tepoty jdra pro jehludo masa Automatick programy Programy pro maso s daji o vze Programy pro maso s jehlou do masa FunkceRECEPTY v pehledu PAMET NASTAVENI Funkce hodin Doplkov funkce DETSKA POJISTKA trouby BLOKOVANI TLACITEK Automatick vypnut trouby Mechanick zajistn dve 5 5 7 7 8 8 9 10 11 13 13 14 14 15 15 16 16 17 19 21 22 23 24 25 27 27 28 29 33 35 39 45 45 45 46 47 4 Obsah 48 48 48 48 48 49 50 52 53 55 57 61 62 63 63 67 70 71 istn a drzba Vnjs st spotebie Vnitn prostor trouby Pslusenstv trouby Filtr proti mastnot CISTENI < PARA > Zsuvn drzky Systm tvoen pry Osvtlen trouby Dvee trouby Sklenn tabule dve trouby a zlbek k zachycen vody Co dlat, kdyz . . . [. . . ] K tomu se pouzije postup popsan v oddlu "Ulozen nastaven pro vlastn recepty". Ale u bodu 5 namsto navrhovanho volnho msta v pamti tlatkem zvolte recept, kter byste chtli pepsat. Obsluha trouby 35 NASTAVENI 3 Nezvisle na danm pouzit trouby mzete mnit rzn zkladn nastaven. Ta zstanou trvale nastavena, dokud nebudou opt zmnna. OHREJ+UDRZUJ MENU OHREJ+UDRZUJ ZAP OHREJ+UDRZUJ VYP PRODL. CASU VYP RYCHLOOHREV RYCHLOOHREV ZAP RYCHLOOHREV VYP ZBYTKOVE TEPLO ZBYTKOVE TEPLO ZAP ZBYTKOVE TEPLO VYP DISPLEJ ZAP/VYP DISPLEJ ZAP DISPLEJ VYP NASTAVENI ZVUKU TON TLACITKA TON TLACITKA ZAP TON TLACITKA VYP TON SIGNALU TON SIGNALU ZAP TON SIGNALU VYP JAZYK - LANGUAGE MENU CESTINA . . . ZAKLADNI NASTAVENI ZPET K ZAKL NAST K resetovn vsech nastaven do stavu pi expedici. K nastaven toho, zda maj bt akustick signly pi neproveditelnch krocch obsluhy potvrzeny zaznnm tnu. Funkce OHREJ+UDRZUJ se po uplynut nastaven doby peen nebo dob ukonen nabdne v nabdce Vbr a mze se aktivovat. Funkce OHREJ+UDRZUJ se v nabdce Vbr nenabz. 36 Obsluha trouby prava NASTAVENI Pomoc tlatka MOZNOSTI otevete nabdku funkc. 7. Obsluha trouby 37 Pouzvn NASTAVENI v praktickm provozu Ohev a uchovn teploty Funkce ohevu a uchovn teploty udrz pipraven jdlo po ukonen peen tepl po dobu 30 minut. Podmnky pro ohev a uchovn teploty: Nastaven teplota je vyss nez 80C Pevn stanoven doba peen Zapnut funkce ohev a uchovn teploty 1. Po ukonen funkce trouby zazn signl a spust se funkce Ohev a uchovn teploty. Symbol svt. TRADICNI PECENI 200c14. 35 00. 29 wm-+ Po uplynut asu zazn na 2 minuty signl. "00. 00" a symbol blikaj. TRADICNI PECENI 200c15. 05 00. 00 Vypnut signlu: Stiskem libovolnho tlatka. wm-+ 42 Obsluha trouby KONEC 1. Tlatko VBER tisknte tak dlouho, az se zobraz KONEC a symbol . 200c 14. 35 KONEC ___ wmP-+ 3. Tlatkem nebo nastavte pozadovanou dobu peen. 14. 35 200c 14. 35 KONEC ___ 15. 25 wm-P+P Asi za 5 vtein se zobraz as vypnut. Symbol svt. TRADICNI PECENI 200c14. 35 15. 25 wm-+ Po uplynut asu zazn na 2 minuty signl. "00. 00" a symbol blikaj. TRADICNI PECENI 200c15. 25 00. 00 Vypnut signlu: Stiskem libovolnho tlatka. wm-+ Obsluha trouby Kombinace funkce TRVANI a KONEC 43 3 TRVANI a KONEC mzete pouzt souasn, jestlize se m trouba automaticky zapnout a vypnout az po uplynut urit doby. 14:05 hodin. 01. 00 200c 12. 05 KONEC ___ 14. 05 wm-+ V textov dce je NAPROGRAMOVANO. NAPROGRAMOVANO 200c 12. 05 14. 05 wm-+ Trouba se automaticky v pozadovanou dobu zapne, nap. Po uplynut nastaven doby peen zazn na 2 minuty signl a trouba se vypne, nap. 14:05 hodin. TRADICNI PECENI 200c 12. 05 01. 00 wm-+ 44 Obsluha trouby DENNI CAS zmnit 3 as lze zmnit pouze tehdy, kdyz je dtsk pojistka vypnut, nen nastavena zdn z hodinovch funkc TRVANI nebo KONEC a zdn funkce trouby. Tlatko VBER stisknte tolikrt, az se zobraz DENNI CAS a symbol . 888c 12. 25 DENNI CAS wmP-+ 3. Tlatkem nebo nastavte aktuln hodinov as. 88. 88 888c 13. 25 DENNI CAS 88. 88 wm-P+P 4. [. . . ] Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. Bh zrun doby se stav po dobu od dnho uplatnn prva na odstrann vady do proveden zrun opravy Autorizovanm servisnm stediskem, avsak jen pi splnn podmnky uveden v pedchozm bodu. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE X1430G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE X1430G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag