Návod k použití ACER ASPIRE S3-951

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE S3-951. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE S3-951 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE S3-951.


ACER ASPIRE S3-951 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (2284 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE S3-951 QUICK START GUIDE (647 ko)
   ACER ASPIRE S3-951 (3200 ko)
   ACER ASPIRE S3-951 QUICK START GUIDE (822 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE S3-951

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 23 Casto kladené otázky a odstraování problém . 26 CZ 1 Pouzití tohoto návodu CZ Ped uvedením zaízení do provozu si udlejte cas a pectte si tento návod, zejména bezpecnostní pokyny uvedené v následující kapitole. Tento návod uschovejte pro pípadné pozdjsí pouzití. Pi prodeji zaízení nezapomete novému majiteli pedat i tento návod. V textu jsou pouzity následující symboly Toto je varovný symbol. [. . . ] automatické ochranné vypínace vodic, vypínace uzemnní nebo fáze. Jako hlavní pívodní kabel musíte pouzít kabel typu H05SS - F (180 °C) nebo vyssí. Jmenovitý proud zaízení (A) Nominální prezová plocha (mm ) >4 a <6 > 1, 5 a < 2, 5 2 1N~ 2N~ > 25 a 32 > 10 a 16 Pipojení musí být provedeno podle uvedené ilustrace. Spoje pipojte podle odpovídajícího pipojovacího schématu. Zemnící kabel musí být delsí nez vodice pod naptím. Pipojení kabelu musí být provedeno v souladu s pedpisy a musí být pevn dotazené srouby svorky. Pipojovací kabel musí být stisknutím pevn zajistný (zajistit na svém míst) píchytkou a krytem napájecího kabelu. Ped prvním zapnutím zaízení musíte ze sklokeramické desky odstranit veskeré ochranné fólie nebo samolepky. Jakmile je sporák pipojený ke zdroji energie, zkontrolujte, zda jsou vsechny plotýnky pipraveny k pouzití krátkým zapnutím kazdé z nich na maximum. Pi prvním zapnutí sporáku se rozsvítí vsechny kontrolky a aktivuje se dtský zámek. < IN ~ > L: Hndý N: Modrý PE: Zelený Varování: Pi zapojování dejte pozor na umístní fáze a nulového vodice (podle schématu zapojení); v pípad nesprávného zapojení mzete poskodit komponenty. Záruka nekryje zádná poskození vzniklá jako dsledek nesprávné instalace. 6 Instalace sporáku (pokracování) Instalace do pracovní desky Ped samotnou instalací si opiste výrobní císlo zaízení uvedené na stítku. Toto císlo budete potebovat v pípad pozadování servisu a po instalaci jiz nebude dostupné, protoze je uvedené na originálním stítku na spodní stran zaízení. Dbejte na pozadavky týkající se minimálního prostoru a svtlosti. Ped instalací sporáku na konzoly pipevnte konzoly na obou stranách dodanými srouby. 20 490+1 600 50 7 Instalace sporáku (pokracování) CZ Model: C61RABAL / C61RACN / C61RADST 90 x4 2 = 490+1 100 100 = 8 Instalace sporáku (pokracování) Model: ASPIRE S3-951 CZ 90 x4 2 = 490 +1 100 100 = 9 Cásti a funkce CZ Plotýnky a ovládací panel Jednoduchá plotýnka 1200 W Jednoduchá plotýnka 1800 W 14 8 m m 3 18 m m 1 83 m m 14 8 m m Ovládací panel Jednoduchá plotýnka 1800 W Jednoduchá plotýnka 1200 W Kontrolky nastavení teploty a zbytkového tepla Kontrolka , , zámku" Nastavení teploty Vypínac 10 Cásti a funkce (pokracování) Komponenty CZ 1 Sklokeramická deska 2 Návod k obsluze 3 Registracní karta 4 Instalacní konzoly 5 Srouby 6 Skrabka 11 Cásti a funkce (pokracování) CZ Hlavní funkce vaseho zaízení · Sklokeramická deska: Zaízení má sklokeramickou desku a ctyi rychle reagující plotýnky. CZ · Dno hrnce by mlo odpovídat velikosti plotýnky. · Pouzití tlakového hrnce snizuje dobu potebnou k vaení az o 50 %. Pouzívání dotykových ovladac Dotykové ovladace ovládáte tak, ze se spickou ukazovácku dotknete pozadovaného ovladace na panelu, az se rozsvítí nebo zhasne odpovídající kontrolka/displej nebo az se aktivuje pozadovaná funkce. Pi obsluze zaízení se nedotýkejte více nez jednoho ovladace na panelu najednou. Pokud je vás prst pílis siroký, mze se aktivovat také sousední ovladac. 15 Pouzití sporáku (pokracování) CZ Zapnutí zaízení Stisknte ovladac , , zámku " asi na 3 sekundy. Po zapnutí zaízení pomocí , , vypínace " musíte zvolit nastavení teploty bhem asi 10 sekund. V opacném pípad se zaízení z bezpecnostních dvod opt vypne. Regulace teploty Nastavení a ovládání výkonu ( az ) vaení provedete stisknutím tlacítek odpovídajících plotýnek , . Teplotu zvýsíte pomocí tlacítka a snízíte pomocí tlacítka . 16 Pouzití sporáku (pokracování) Vypnutí zaízení Zaízení vypnete znovu stisknutím , , vypínace Stisknte , , vypínac ". CZ Po vypnutí jednotlivých plotýnek bude pítomnost zbytkového tepla indikovaná na digitálním displeji odpovídající plotýnky pomocí symbolu (jako , , horké"). Pokud je nastavení tepla na a chcete plotýnku vypnout , stisknte ovladac jest jednou a nastavení teploty se pepne na nulu. Rychlejsího nastavení docílíte, pokud ovladac nebo podrzíte stisknutý, dokud se nezobrazí pozadovaná hodnota. Pokud stisknete více ovladac najednou a podrzíte je déle nez 10 sekund, na displeji nastavení teploty se zobrazí . Displej resetujete stisknutím , , vypínace ". Vypnutí plotýnky Pokud chcete plotýnku vypnout, vrate nastavení na nebo na ovládacím panelu. [. . . ] · Veskeré pedmty a materiály, které by se mohly roztavit, nap. plasty, aluminiová fólie a fólie do trouby, udrzujte v dostatecné vzdálenosti od sklokeramické desky. Pokud se nkterý z tchto materiál roztaví na sklokeramickou desku, musíte ho okamzit odstranit skrabkou. 22 Záruka a servis Casto kladené otázky a odstraování problém Porucha mze být casto dsledkem mensího pochybení, které mzete odstranit sami pomocí následujících pokyn. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE S3-951

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE S3-951 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag