Návod k použití ACER ASPIRE R7-572

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE R7-572. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE R7-572 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE R7-572.


ACER ASPIRE R7-572 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (626 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE R7-572 (0 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE R7-572

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Nesnažte se demontovat, nezahřívejte nad 60 oC nebo nespalujte. UPOZORNĚNÍ! ≥ V případě nesprávného vložení akumulátoru hrozí nebezpečí výbuchu. Při výměně použijte výhradně typ doporučený výrobcem. ≥ Při likvidaci akumulátorů se, prosím, obraťte na místní instituce nebo dealera a zeptejte se na správný způsob likvidace. UPOZORNĚNÍ! Abyste zamezili riziku požáru, zásahu elektrickým proudem nebo poškození výrobku, ≥ Neinstalujte ani nevkládejte toto zařízení do knihovny, vestavěné skříně nebo podobného ohraničeného prostoru. Ujistěte se o řádném větrání zařízení. [. . . ] ≥ K prohlížení souboru PDF je potřebný software Adobe Reader. Stáhněte si jej, prosím, z internetové stránky společnosti Adobe Systems Incorporated. Bezpečnostní informace . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 Příslušenství . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 Příprava Elektrické napájení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Karty, které lze použít v tomto zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 Zapnutí/vypnutí zařízení . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33 Základní použití Inteligentní automatický režim . . . . . . . . . . . . . . 34 Filmový záznam . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 Snímání statických snímků. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 Přehrávání filmu/statických snímků. . . . . . 36 Sledování videa/snímků na vašem televizoru. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Teplota akumulátoru musí mít stejné hodnoty. )       A USB zásuvka B Připojení k síťové zásuvce ≥ Zasuňte konektory na doraz. 1 2 Otevřete LCD monitor. Připojte USB kabel k síťovému adaptéru. ≥ Zkontrolujte, zda zástrčková část síťového adaptéru nechybí nebo zda není nevyrovnaná vůči adaptéru.  3 4 Připojte síťový adaptér k síťové zásuvce. Připojte USB kabel k zařízení. ≥ Indikátor stavu C bude blikat červeně s periodou přibližně 2 sekund (vypnutý přibližně 1 sekundu a zapnutý přibližně 1 sekundu) a bude tak informovat, že nabíjení bylo zahájeno. K jeho vypnutí dojde po dokončení nabíjení. ∫ Připojení k síťové zásuvce Pokud zapnete toto zařízení, když je k němu připojen síťový adaptér, budete jej moci použít s napájením dodávaným ze zásuvky elektrické sítě. Používejte jej spolu s akumulátorem při dlouhodobém záznamu s připojeným síťovým adaptérem. To umožňuje pokračovat v záznamu i při výpadku napájení nebo náhodném odpojení síťového adaptéru od síťové zásuvky. (CZE) SQT0041 29 HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 30 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 ∫ Připojení k PC a nabíjení. Umožňuje nabití zařízení v případě, že nemáte k dispozici vhodný síťový adaptér.  1 2 Zapněte napájení PC. Číslo modelu akumulátoru [Napětí/Kapacita (Minimální)] Dodaný akumulátor/ VW-VBY100 (volitelné příslušenství) [3, 6 V/970 mAh] Doba nabíjení Formát záznamu Režim záznamu [HA], [HG], [HE] Maximální doba nepřetržitého záznamu 1 h 15 min 1 h 25 min 1 h 30 min Aktuální doba záznamu 40 min 50 min 2 h 20 min (3 h 10 min) AVCHD iFrame MP4 ≥ Tyto doby jsou přibližné. ≥ Uvedená doba nabíjení se vztahuje na kompletně vybitý akumulátor. Doba nabíjení akumulátoru v příliš teplém/chladném prostředí nebo po dlouhodobé nečinnosti akumulátoru by mohla být delší než obvykle. ≥ Aktuální doba možného záznamu se vztahuje na dobu možného záznamu na kartu při opakovaném spouštění/zastavování záznamu, vypínání/zapínání zařízení, pohybování páčkou zoomu apod. ∫ Indikace o kapacitě akumulátoru Na LCD monitoru se zobrazí ukazatel zbývající kapacity akumulátoru. ≥ Zobrazení na displeji se mění s ubývající kapacitou akumulátoru. Nabijte akumulátor nebo jej vyměňte za jiný, plně nabitý. (CZE) SQT0041 31 HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 32 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Příprava Záznam na kartu Toto zařízení může zaznamenávat statické snímky nebo filmy na kartu SD. [. . . ] A Lišta zoomu Lišta zoomu je zobrazována během použití zoomu. (CZE) SQT0041 35 HC-V130_EP_SQT0041_cze. book 36 ページ 2013年12月18日 水曜日 午前9時43分 Základní použití Přehrávání filmu/statických snímků 15. 11. 2014 0 h 00m15 s 1 2 Změňte režim na .  Zvolte ikonu volby režimu přehrávání A prostřednictvím 3/4/2 a stiskněte tlačítko ENTER. ≥ Tuto funkci lze také nastavit z nabídky. [NAST. VIDEA] nebo [NAST. SNÍMKU] # [MÉDIA, VIDEO/FOTO] 3 Vyberte statický snímek B nebo video C, které chcete přehrát pomocí 3/4/2/1 a stiskněte tlačítko ENTER.   ≥ Když stisknete tlačítko MENU nebo zvolíte film/statický snímek a stisknete tlačítko ENTER, nastavení bude ukončeno. ≥ Je-li vybrána položka videa, na displeji miniatur se zobrazí ikona. ( , , ) 4 Zvolte scénu nebo statický snímek, který má být přehrán, prostřednictvím 3/4/2/1 a poté stiskněte tlačítko ENTER. 15. 11. 2014 0 h 00m15 s ≥ Při volbě / a stisknutí tlačítka ENTER dojde k zobrazení následující (předcházející) strany. 5 D Zvolte ikony ovládání prostřednictvím 3/4/2/1. Ikona ovládání 0h00m00s ≥ Stisknutím tlačítka ENTER aktivujte/zrušte zobrazení provozní ikony. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE R7-572

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE R7-572 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag