Návod k použití ACER ASPIRE M3470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE M3470. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE M3470 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE M3470.


ACER ASPIRE M3470 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE M3470 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE M3470

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 8 Celkov pohled . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 Elektronick zen peic trouby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Ukazatele . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 Tlatka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Upozornn pro peic trouby s kovovou eln ˷st: Vlivem chladn eln ˷sti vaeho spotebie me dojt pi oteven dve, bhem nebo krtce po peen peiva i masa, krtkodob k opocen vnitnho povrchu sklenn tabule dve. Plech pro peen Plech je uren pro ppravu kol a placek. Pek Pek je uren pro peen, ppadn jako zchytn plech na odkapvajc tuk bhem peen. Pec masov sonda Sonda je ideln pro pesn urovn stavu upeen kus masa (nen vhodn pro bio-peen s prou). 12 53 Co dlat, kdy Problm Peic trouba se nevyhv Mon pina Peic trouba nen zapnuta Nen nastaven aktuln denn as Nebyla provedena potebn nastaven Zareagovalo bezpenostn vypnut peic trouby Vypnulo jitn v domovn instalaci (pojistkov skka) Odstrann Peic troubu zapnte Nastavte aktuln as Zkontrolujte nastaven Viz bezpenostn vypnut Zkontrolujte jitn Pokud by pojistky nebo jistie vypadly nkolikrt za sebou, spojte se laskav s odbornm elektroinstalatrem Vymte rovku peic trouby Zasute konektor masov sondy a ke koncovmu dorazu do zsuvky na bon stn peic trouby Vypnte a opt zapnte pec troubu pomoc domovn pojistky nebo jistie v pojistkov skce. Pi opakovan indikaci se obrate laskav na servisn slubu Ped prvnm pouitm Nastaven jazyka na displeji 1. Po pipojen pec trouby k pvodu elektrick energie se zobraz na displeji text SPRACHE EINSTELLEN - LANGUAGE MENU (nastaven jazyka). zvolte poadovan jazyk. NASTAVENI JAZYKA CESTINA Nefunguje osvtlen peic trouby Na ukazateli asu se objev F11 Je vyplen rovka peic trouby Mϯc masov sonda je ve zkratu nebo konektor masov sondy nen pevn usazen v zsuvce Vada elektroniky 3. Nadle se budou objevovat texty na displeji v jazyku, kter byl nastaven. DENNI CAS Na ukazateli asu se objev nkter chybov kd, kter nebyl nahoe uveden Pokud nemete problm odstranit s pouitm uvedench opaten pro npravu, obrate se na servisn slubu. 52 13 Nastaven hodin 1. Nastavte s poutm tlatka nebo tlatka aktuln denn as. Dvee peic trouby Pi itn vaeho spotebie je mono dvee peic trouby vyvsit. Uchopte dvee peic trouby obma rukama na stranch a uzavete je i pes urit odpor asi do 3/4. Odlote dvee vnj stranou smrem dol na mkkou, rovnou podloku, napklad na deku, aby se tak zamezilo pokrbn jejich povrchu. Zasute zvsy dve souasn do obou vez vpravo a vlevo dole na pec troub tak daleko, jak je to mon. Spotebi se vypne a je nyn pipraven k provozu. V ppad, e byste pozdji chtli toto zkladn nastaven zmnit, postupujte laskav podle daj, uvedench v kapitole NASTAVEN. Prvn itn Ped prvnm pouitm peic trouby je nutno ji dkladn vyistit. Pi itn kovovch elnch ˷st pouvejte v obchod obvykl prostedky, uren k oetovn tchto povrch. Funkce je urena pro grilovn plochch potravin, kter se ukldj do stedu rotu a pro toastovn. Gril, horn ohev Gril VELKOPLOSNY GRIL GRIL UDRZOVANI TEPLOTY ROZMRAZOVANI Horn ohev, spodn ohev Funkce je urena pro rozmrazovn Ventiltor a rozpoutn nap. dort, msla, chleba, ovoce nebo jinch zmraench potravin. 18 47 Zasouvac mky Je-li zapoteb vyistit bon stny, lze vyjmout z peic trouby zasouvac mky na lev i na prav stran. Uvolnte rouby. Funkce pec trouby SPODNI OHREV BIO PECENI Pouit Funkce je urena pro dopkn peiva s chupavou spodn ˷st. Funkce je urena pro ppravu zvlt kehkch a avnatch peen. Topn prvek/ ventiltor Spodn ohev Horn ohev, spodn ohev, topn tleso zadn stny, ventiltor Programy pro ppravu masa Programy pro ppravu masa s uvedenm hmotnosti DRUBEZ Pouit Kue, kachna, husa Rozsah hmotnosti 0, 9 a 4, 7 kg 2. Vythnte mku ke stran (1). VEPROVE HOVEZI TELECI ZVERINA Vepov peen, uzen vepov maso 1, 0 a 3, 0 kg Hovz peen, svkov peen Telec peen Jelen, srn, krli maso 1, 0 a 3, 0 kg 1, 0 a 3, 0 kg 1, 0 a 3, 0 kg nebo 3. Pro odstrann a nasazen prav mky otevete kryt zstrky pro mϯc masovou sondu. Programy pro maso se zasunutou mϯc masovou sondou ROASTBEEF Stupe upeen ROASTBEEF ENGLISCH (anglick) ROASTBEEF MEDIUM ROASTBEEF DURCH (propeen) Upozornn - BEEF SKAN BEEF SKAN ENGLISCH (anglick) BEEF SKAN MEDIUM BEEF SKAN DURCH (propeen) Roastbeefna skandinvsk zpsob (slab zhndnut) - VEPROVE (vepov hbet) TELECI (telec hbet) JEHNECI (jehn hbet) ZVERINA (hbet zvϯiny) KRUTI (krt prsa) - 46 19 Pouit, tabulky, rady a recepty Praktick pokyny k rznm funkcm pec trouby, programm a automatickm receptm najdete v pruce, kter je piloen k tomuto nvodu. ISTN S PROU 1. Naplte vodu (asi 150 ml) a 1 polvkovou lci octa pmo do parnho genertoru. Pomoc tlatka MONOSTI RECEPTY pejdt do nabdky funkc. Zapnut a vypnut peic trouby Volba funkce peic trouby 1. Zvukov signl je mono zruit stisknutm libovolnho tlatka. Zmna teploty peic trouby Teplotu je mono zmnit smrem nahoru nebo dol s pouitm tlatka , resp. Doshne-li peic trouba zvolen teploty, zazn zvukov signl. TRADICNI PECENI 5. [. . . ] Zasute mϯc sondu do masa V textovm dku se zobraz PECICI SONDA PEC SONDA a blik symbol . - RYCHLOOHREV VYP ZBYTKOVE TEPLO - ZBYTKOVE TEPLO ZAP - ZBYTKOVE TEPLO VYP DISPLEJ ZAP / VYP - DISPLEJ ZAP Po vypnut pec trouby se zobraz aktuln denn as. Po vypnut pec trouby se zbytkov teplo nezobraz. - DISPLEJ VYP NASTAVEN ZVUKU - TON TLACITKA - TON TLACITKA ZAP - TON TLACITKA VYP - TON SIGNALU - TON SIGNALU ZAP - TON SIGNALU VYP JAZYK - LANGUAGE MENU - ETINA - . . . Slou pro resetovn vech nastaven do stavu, kter byl uren vrobcem pi dodn spotebie. Slou pro nastaven, zda m bt kad stisknut tlatka potvrzeno zvukovm signlem. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE M3470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE M3470 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag