Návod k použití ACER ASPIRE M1470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE M1470. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE M1470 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE M1470.


ACER ASPIRE M1470 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (558 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE M1470 (365 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE M1470

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Za elem zajistn optimln a stl innosti vaseho spotebie si prosme pozorn pette tento nvod k pouzit. Doporuujeme nvod uschovat na bezpenm mst pro ppad, ze by jste do nho potebovali v budoucnu nahldnout, nebo ho pedvali ppadnmu dalsmu uzivateli spotebie. Pejeme vm mnoho spokojenosti s vasm novm spotebiem. 1 3 2 V tomto nvodu pro uzivatele se pouzvaj nsledujc symboly: Dlezit informace tkajc se Vas bezpenosti a informace o ochran spotebie ped poskozenm. Vseobecn informace a rady Upozornn k ochran zivotnho prosted Obsah 3 Obsah Nvod k pouzit Bezpenostn pokyny Popis spotebie Celkov pohled Ovldac panel Vybaven trouby Pslusenstv trouby Ped prvnm pouzitm Nastaven dennho asu Prvn istn Obsluha trouby Elektronick ovldn trouby Rychloohrew Funkce trouby Zasunut rostu, plechu a pnve na zachycen tuku. [. . . ] S funkc Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem mzete pct souasn az ti plechy: nap. rove 1 a 3 3 plechy na peen: rove 1, 3 a 5 Pouzit, tabulky a tipy 33 3 Vseobecn pokyny Plech zasunujte vzdy zkosenm dopedu! S funkc Horn/doln topn tleso nebo Horkovzdusn trouba s kruhovm topnm tlesem mzete pct souasn ve dvou formch vedle sebe na jednom rostu. Pi pprav hlubokozmrazench potravin se mohou zasunut plechy zdeformovat. Pinou je velk tepeln rozdl mezi hlubokozmrazenmi potravinami a troubou. Pokyny k tabulkm pro peen V tabulkch najdete pozadovan daje o teplot, dlce peen a rovni drzek pro rzn jdla. Teploty a doby peen jsou pouze orientan, protoze se mohou mnit podle slozen tsta, mnozstv a typu formy na peen. Pi prvnm peen doporuujeme nastavit nizs teplotu a teprve pejeteli si nap. vraznjs zhndnut, nebo jestlize trv peen plis dlouho, zvolit vyss teplotu. Jestlize nenajdete pro vlastn recept zdn konkrtn daje, vyberte si njak podobn peivo. Pi peen kol na plechu nebo ve form na vce rovnch se mze doba peen prodlouzit o 10-15 minut. Pidte-li do ndoby na peen trochu tekutiny, zabrnte tm pipeen vystikujc masov st'vy nebo tuku. Troubu vypnte asi 10 minut ped koncem peen, abyste vyuzili zbytkovho tepla. Pouzit, tabulky a tipy 41 Tabulka peen masa Druh masa Hovz maso Dusen hovz Rostbf nebo filety - uvnit krvav - uvnit rzov - propeen Vepov maso Ramnko, plec, sunka Kotlety, uzen maso Sekan peen Vepov noziky (pedvaen) Telec maso Telec peen Telec noziky Jehn Jehn kta, Jehn peen jehn hbet Zvina Zaje hbet, zaje kty Srn/jelen hbet Srn/jelen kta Drbez Drbez kusy po 200250 g Infrapeen 1 200-220 0:35-0:50 az 1 kg 1, 5-2 kg 1, 5-2 kg Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso Horn/doln topn tleso 3 1 1 220-2501) 210-220 200-210 0:25-0:40 1:15-1:45 1:30-2:15 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg Infrapeen Infrapeen 1 1 150-170 160-180 1:15-2:00 1:00-1:30 1 kg 1, 5-2 kg Infrapeen Infrapeen 1 1 160-180 160-180 1:30-2:00 2:00-2:30 1-1, 5 kg 1-1, 5 kg 750 g-1 kg 750 g-1 kg Infrapeen Infrapeen Infrapeen Infrapeen 1 1 1 1 160-180 170-180 160-170 150-170 1:30-2:00 1:00-1:30 0:45-1:00 1:30-2:00 na cm vsky na cm vsky na cm vsky Infrapeen Infrapeen Infrapeen 1 1 1 190-2001) 180-190 170-180 1-1, 5 kg Horn/doln topn tleso 1 200-250 2:00-2:30 na cm vsky 0:05-0:06 0:06-0:08 0:08-0:10 Mnozstv Funkce trouby roved rzek Teplota C as hod. : min. 42 Pouzit, tabulky a tipy Druh masa Kuec plky Kue, mlad slepice Kachna Husa Krocan/krta Krocan/krta Ryba (dusen) Cel ryby 1)Troubu pedehejte. Mnozstv po 400500 g 1-1, 5 kg 1, 5-2 kg 3, 5-5 kg 2, 5-3, 5 kg 4-6 kg Funkce trouby Infrapeen Infrapeen Infrapeen Infrapeen Infrapeen Infrapeen Horn/doln topn tleso roved rzek 1 1 1 1 1 1 Teplota C 190-210 190-210 180-200 160-180 160-180 140-160 as hod. : min. 0:35-0:50 0:45-1:15 1:15-1:45 2:30-3:30 1:45-2:30 2:30-4:00 1-1, 5 kg 1 210-220 0:45-1:15 Tabulka Jehla do masa Jdlo Hovz maso Rostnka nebo peen filety uvnit krvav (anglick) uvnit rzov (stedn) uvnit propeen Vepov maso Vepov ramnko, sunka, plec Kotlety (hbet), uzen maso Sekan peen Telec maso Telec peen Telec noziky Skopov / Jehn Skopov kta Skopov hbet Jehn peen, jehn kta Zvina Zaje hbet Zaje kty Cel zajc Srn hbet, jelen hbet Srn kta, jelen kta 70 - 75 C 70 - 75 C 70 - 75 C 70 - 75 C 70 - 75 C 80 - 85 C 80 - 85 C 75 - 80 C 75 - 80 C 85 - 90 C 80 - 82 C 75 - 80 C 75 - 80 C 45 - 50 C 60 - 65 C 75 - 80 C Teplota v masovm jde Pouzit, tabulky a tipy 43 Biopeen Funkce trouby: Biopeen Pomoc funkce trouby Biopeen bude peen kehk a zstane st'avnat. Potom ji polozte do msy na peen nebo pmo na rost, pod kter polozte hlubok plech. Zvolte funkci trouby Biopeen , mzete tak zmnit teplotu a dokonete peen (viz tabulku). Funkci trouby Biopeen hodin Doba a Konec nen mozn kombinovat s funkcemi . 1 3 3 Tabulka Biopeen Jdlo Rostbf Hovz hbet Telec peen Steaky Vha g 1000-1500 1000-1500 1000-1500 200 - 300 Nastaven 150C 150C 150C 120C rovedrz ek 1 3 1 3 Celkov as min. 90-110 90-110 100-120 20-30 44 Pouzit, tabulky a tipy Ploch gril 1 3 Funkce trouby: Gril nastavenm teploty. nebo Velkoplosn gril s maximlnm Upozornn: Grilujte vzdy se zavenmi dvemi trouby. Grilovn je vhodn zejmna pro ploch kousky masa nebo ryb. Grilovac tabulka Potraviny ke grilovn Spikovan maso Vepov bez kosti Klobsy Hovz steaky, telec steaky Hovz hbet, rostbf (asi 1 kg) Toastov chlb1) Oblozzen toustovac chleby 1)Nepedehvejte. --- Pouzit, tabulky a tipy 45 Rozmrazovn Funkce trouby: Rozmrazovn (bez nastaven teploty) Vybalen potraviny polozte v tali na rost. Potraviny nezakrvejte tali ani msami; as k rozmrazen by se tak znan prodlouzil. 20-30 20-30 20-30 10-15 10-20 10-15 10-15 60 Poznmka Kue polozte na obrcen talek ve velkm tali. [. . . ] Zrove mus Autorizovanmu servisnmu stedisku umoznit oven existence reklamovan vady, vetn odpovdajcho vyzkousen (pop. Kazd prvo ze Zruky je nutno uplatnit v pslusnm Autorizovanm servisnm stedisku bez zbytenho odkladu, nejpozdji vsak do konce zrun doby, jinak zanik. Autorizovan servisn stedisko posoud oprvnnost reklamace a podle povahy vady vrobku rozhodne o zpsobu opravy. Kupujc je povinen poskytnout Autorizovanmu servisnmu stedisku souinnost potebnou k prokzn uplatnnho prva na odstrann vady, k oven existence reklamovan vady i k zrun oprav vrobku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE M1470

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE M1470 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag