Návod k použití ACER ASPIRE E1-532P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE E1-532P. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE E1-532P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE E1-532P.


ACER ASPIRE E1-532P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (3624 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE E1-532P (3521 ko)
   ACER ASPIRE E1-532P QUICK START GUIDE (1335 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE E1-532P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Díky osobnímu cloudu můžete ze všech připojených zařízení (počítač, tablet a telefon) mít přístup k souborům na svém hlavním počítači Cloud PC. Další informace najdete na webových stránkách AcerCloud: www. acer. com/acercloud Císlo modelu: _______________________ Sériové císlo: _______________________ Datum zakoupení: ___________________ Místo zakoupení: ____________________ Obsah Bezpečnost a pohodlí Stručné pokyny Uživatelské příručky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Základní péče a tipy pro používání počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Zapnutí a vypnutí počítače. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Pokud jde o přeinstalování softwaru a ovladačů, které byly předinstalovány při výrobě, viz část "Opětná instalace ovladačů a aplikací" na straně 44. Pokyny k přeinstalování softwaru a ovladačů, které nebyly předinstalovány, najdete v dokumentaci k příslušnému produktu nebo na webových stránkách podpory. Obnovení - 43 2. Pokud přeinstalování softwaru či ovladačů nepomůže, je možné problém vyřešit vrácením systém do předchozího stavu, kdy vše fungovalo správně. Pokyny najdete v části "Návrat na dřívější snímek systému" na straně 47. Pokud se problém nepodařilo vyřešit jinak a chcete systém vrátit do stavu z výroby, ale zachovat své uživatelské informace, viz část "Vrácení systému do stavu z výroby" na straně 49. Pokud se problém nepodařilo vyřešit jinak a chcete systém vrátit do stavu z výroby, viz část "Vrácení systému do stavu z výroby" na straně 49. Opětná instalace ovladačů a aplikací V rámci odstraňování potíží může být nutné přeinstalovat aplikace a ovladače zařízení, které byly na počítači předinstalovány při výrobě. Opětnou instalaci můžete provést pomocí pevného disku nebo pomocí vytvořené zálohy. • Další aplikace – Pokud potřebujete přeinstalovat software, který na vašem počítači nebyl předinstalován, postupujte podle pokynů pro instalaci takového softwaru. 44 - Obnovení • Nové ovladače zařízení – Pokud potřebujete přeinstalovat ovladače zařízení, které na vašem počítači nebyly předinstalovány, postupujte podle pokynů poskytnutých se zařízením. Pokud provádíte přeinstalaci pomocí Windows a informace pro obnovení jsou uloženy v počítači: • Na úvodní obrazovce zadejte „Recovery“ a potom v seznamu aplikací klikněte na Acer Recovery Management. • Klikněte na položku Opětná instalace ovladačů či aplikací. Obnovení - 45 • Měla by se zobrazit část Obsah v Centru informací Acer. • Klepněte na ikonu instalovat položky, kterou chcete nainstalovat, a potom podle pokynů na obrazovce dokončete instalaci. Tento krok opakujte pro každou položku, kterou chcete přeinstalovat. Pokud opětně instalujete ze zálohy s ovladači a aplikacemi na DVD nebo jednotce USB: 1. Software nainstalovaný od zakoupení počítače bude odstraněn (kromě softwaru nainstalovaného z Windows Store). Viz "Přizpůsobené obnovení pomocí nástroje Acer Recovery Management" na straně 53. 50 - Obnovení Obnovení nastavení z výroby pomocí nástroje Acer Recovery Management 1. Klikněte na položku Obnovit nastavení z výroby. Upozornění: „Obnovit nastavení z výroby“ vymaže všechny soubory na vašem pevném disku. Otevře se okno Resetovat počítač. Obrázky jsou pouze orientační. Klikněte na položku Další, potom zvolte, jak soubory odstranit: a. Funkce Jednoduše odstranit mé soubory rychle vymaže všechny soubory před obnovením počítače a trvá asi 30 minut. Funkce Plně jednotku vyčistit úplně vyčistí disk po tom, co je každý soubor vymazán, takže po obnovení nejsou vidět žádné soubory. Vyčištění disku trvá mnohem déle, až 5 hodin, ale je mnohem bezpečnější, protože staré soubory jsou kompletně odstraněny. Proces obnovy začne restartováním počítače, potom pokračuje kopírováním souborů na pevný disk. Po provedení obnovy můžete začít počítač používat opakováním procesu prvního spuštění. Zapněte počítač a během spouštění stiskněte <Alt> + <F10>. [. . . ] Si le matériel (ou son antenne d'émission) est installé à l'extérieur, il doit faire l'objet d'une licence. Upozornění: Pokud používáte bezdrátovou sít’ LAN IEEE 802. 11a, je toto zařízení určeno pouze k použití uvnitř budov kvůli provozu v pásmu 5, 15 až 5, 25 GHz. Industry Canada požaduje použití tohoto výrobku uvnitř budov při provozu v pásmu 5, 15 až 5, 25 GHz, aby došlo ke snížení rizika škodlivého rušení ve společných kanálech s mobilními satelitními systémy. Jako hlavní uživatel pásem 5, 25 až 5, 35 GHz a 5, 65 až 5, 85 GHz je určen vysoce výkonný radar. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE E1-532P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE E1-532P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag