Návod k použití ACER ASPIRE E1-470P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE E1-470P. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE E1-470P bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE E1-470P.


ACER ASPIRE E1-470P : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1559 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE E1-470P QUICK START GUIDE (3597 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE E1-470P

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . HomeDialog. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] 6 (40) dotáhněte. u Dveře případně pomocí obou podélných děr ve spodním stojanu ložiska Fig. 6 (25) vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Vyšroubujte prostřední šroub. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!Pokud nejsou díly ložiska pevně přišroubovány, mohou dvířka vypadnout. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné. je dotáhněte. 4. 4 Zasunutí do kuchyňské linky 4. 3. 5 Přemístění madla u Pružinovou svorku Fig. 7 (31) přesadit: Stisknout zarážku pro uchycení, přesto stáhněte pružinovou svorku. u Pružinovou svorku na nové straně závěsu znova nasuňte dokud nezaskočí. Fig. 7 (1) Nástavná skříňka (2) Přístroj (3) Kuchyňská skříň (4) Stěna Fig. 8 x U přístrojů s přiloženými vymezovači odstupu od stěny se rozměr zvětší o 35 mm (viz 4. 2) . 7 Obsluha Zařízení lze zabudovat do vybavení kuchyně. 9 (2) na výšku kuchyňské linky lze na přístroj nasadit odpovídající nástavec Fig. Druh proudu (střídavý proud) a napětí v místě instalace musí souhlasit s údaji na typovém štítku (viz Celkový pohled na přístroj). Zásuvka musí mít řádné uzemnění a elektrické jištění. Vypínací proud pojistky musí být v rozmezí 10 A a 16 A. Zásuvka musí být snadno přístupná, aby se spotřebič dal v nouzové situaci rychle odpojit od proudu. u Zasuňte síťovou zástrčku. 4. 7 Zapnutí spotřebiče w Symbol dětské pojistky Fig. Když se na displeji zobrazí c0: u Pro vypnutí dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko SuperCool Fig. u Ukončení režimu nastavení: Stiskněte tlačítko On/Off Fig. w Na ukazateli teploty se zase zobrazí teplota. u Stiskněte tlačítko On/Off Fig. w Ukazatel teploty chladničky ukazuje aktuální teplotu. w Při otevřených dvířkách svítí vnitřní osvětlení. 8 Obsluha 5. 3 Poplach otevřených dveří Když jsou dveře otevřené déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák. Výstražný bzučák ztichne automaticky, když se dvířka zavřou. [. . . ] Následující poruchy můžete odstranit sami: Spotřebič nefunguje. → Zástrčka není správně zasunuta do zásuvky. → Pojistka napájecí zásuvky není v pořádku. → Kompresor přepíná při nižší potřebě chladu na nižší otáčky. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE E1-470P

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE E1-470P bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag