Návod k použití ACER ASPIRE E1-470G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE E1-470G. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE E1-470G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE E1-470G.


ACER ASPIRE E1-470G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1559 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE E1-470G QUICK START GUIDE (2976 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE E1-470G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovládací a zobrazovací prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] u Zašroubujte a dotáhněte pojistný šroub Fig. u Dveře případně pomocí obou podélných děr ve stojanu ložiska vyrovnejte tak, aby lícovaly se skříní přístroje. Za tím účelem vyšroubujte prostřední šroub. Fig. 7 VÝSTRAHA Nebezpečí zranění vypadávajícími dvířky!Pokud nejsou díly ložiska pevně přišroubovány, mohou dvířka vypadnout. Dvířka se navíc řádně nedovírají, takže chlazení pak není dostatečné. u Stojany ložiska/ložiskové čepy přišroubujte (s 4 Nm). je dotáhněte. Když se přístroj instaluje závěsy vedle stěny Fig. 9 (4), musí být vzdálenost přístroje od stěny alespoň 40 mm. To odpovídá přesahu madla při otevřených dveřích. (1) Nástavná skříňka (3) Kuchyňská skříň (2) Přístroj (4) Stěna Při montáži do kuchyňských skříní (hloubka max. 580 mm) lze přístroj instalovat hned vedle kuchyňské skříně. w Když je na displeji zobrazen nápis "DEMO", je zapnutý předváděcí režim. Obraťte se na servisní středisko. 5. 2. 2 Vypnutí dětské pojistky u Zapnutí seřizovacího režimu: Stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. u Pro vyvolání funkce dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. u Pro vypnutí dětské pojistky krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. u Ukončení seřizovacího režimu: Stiskněte tlačítko On/Off Fig. 3 (8) nesvítí. 5 Obsluha 5. 1 Jas ukazatele teploty Jas ukazatele teploty můžete přizpůsobit světelným poměrům v místě instalace. 5. 1. 1 Seřízení jasu Podsvícení lze buď vypnout nebo nastavit na jeden z 5 stupňů. u Zapnutí seřizovacího režimu: Stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. u Pro vyvolání funkce jasu stiskněte seřizovací tlačítko Fig. u Potvrzení: Krátce stiskněte tlačítko SuperFrost Fig. 3 (3) svítí. 5. 3 Poplach otevřených dveří Když jsou dveře otevřené déle než 60 sekund, ozve se výstražný bzučák. Výstražný bzučák ztichne automaticky, když se dvířka zavřou. 5. 3. 1 Vypnutí poplachu dveří u Pomocí seřizovacího tlačítka Fig. [. . . ] pod ovládacím u Žárovku panelem vyměňte podle obrázku. → Kompresor přepíná při nižší potřebě chladu na nižší otáčky. Kompresor běží dlouho. 6. 4 Zákaznický servis Nejprve zkontrolujte, zda nemůžete závadu odstranit sami (viz Poruchy). Pokud tomu tak není, obraťte se na zákaznický servis. Adresu získáte v přiloženém seznamu zákaznických servisů. VÝSTRAHA Nebezpečí zranění neodbornou opravou!u Opravy a zásahy do přístroje a přívodního vedení elektrické energie, které nejsou výslovně uvedeny v (viz Údržba), smí provádět pouze zákaznický servis. → Tento zvuk je slyšet při každém automatickém zapnutí nebo u Tento zvuk je normální. vypnutí chladicího agregátu (motoru). [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE E1-470G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE E1-470G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag