Návod k použití ACER ASPIRE E1-430G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE E1-430G. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE E1-430G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE E1-430G.


ACER ASPIRE E1-430G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1559 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE E1-430G QUICK START GUIDE (2976 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE E1-430G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Shoda. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Úspora energie. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . všeobecné bezpečnostní pokyny. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ovládací a zobrazovací prvky. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . [. . . ] Usazený prach zvyšuje spotřebu energie: - Chladicí jednotku s výměníkem tepla kovovou mřížkou na zadní straně přístroje - jednou ročně zbavte prachu. vedle sporáků, topení či podobných tepelných zdrojů. mřížky. 2 všeobecné bezpečnostní pokyny Nebezpečí pro uživatele: - Tento přístroj není určen pro osoby (ani děti) s tělesnými, smyslovými nebo duševními vadami nebo osoby, které nemají dostatečné zkušenosti a znalosti. Ledaže by byly ohledně používání přístroje poučeny osobou odpovědnou za jejich bezpečnost nebo zpočátku přístroj používaly pod dozorem. Dohlédněte na děti, aby si s přístrojem nehrály. - V případe závady vytáhněte elektrickou zástrčku (při tom netahejte za přívodní kabel) nebo vypněte pojistku. - Opravy, zásahy do přístroje a výměnu přívodního elektrického vedení smí provádět pouze zákaznický servis nebo jiný k tomu vyškolený odborný personál. POZOR Poznámka 3 Ovládací a zobrazovací prvky 3 Ovládací a zobrazovací prvky 3. 1 Ovládací a kontrolní prvky VÝSTRAHA Nebezpečí požáru a poškození při zakrytí větracích otvorů!Je třeba stále dbát na správný přívod vzduchu a odvětrání!POZOR Nebezpečí poškození vlivem kondenzátu!u Zařízení neinstalujte v bezprostřední blízkosti jiného chladicího nebo mrazicího zařízení. q Při poškození přístroje ihned - ještě před připojením - infor(1) Regulátor teploty Fig. 3 q Podlaha v místě instalace musí být vodorovná a rovná. mikrovlnou troubu, opékač topinek apod. ! UPOZORNĚNÍ Nebezpečí zranění, když se dveře převrátí!u Dveře opatrně odstavte. 4 Obsluha 4. 6 Zapnutí přístroje Před prvním vložením mražených výrobků nechte zařízení asi 2 hodiny v provozu. w Vnitřní osvětlení svítí. 5 Obsluha 5. 1 Chladnička Vlivem přirozené cirkulace vzduchu vznikají v chladničce oblasti s rozdílnými teplotami. Nejchladněji je bezprostředně nad zásuvkami na zeleninu a při zadní stěně. V horní části vpředu a ve dveřích je nejtepleji. 5. 1. 1 Chlazení potravin u Potraviny, které se snadno kazí, jako hotová jídla, ryby a uzeniny skladujte v nejchladnější oblasti. V horní části a ve dveřích uložte máslo a konzervy. (viz Celkový pohled na přístroj) u K balení potravin použijte plastové, kovové, hliníkové a skleněné nádoby k opakovanému použití a fólie pro skladování potravin. u Potraviny, které snadno přijímají nebo uvolňují zápach nebo chuť, a tekutiny uchovávejte vždy v uzavřených nádobách nebo přikryté. u Zasuňte síťovou zástrčku. 5. 1. 3 Vytažení dveřních přihrádek u Přihrádku vytáhněte podle vyobrazení. 5 Údržba 5. 1. 4 Vyjmutí držáku lahví u Držák lahví vytáhněte podle vyobrazení. POZOR Špatné čištění přístroji škodí!u Používejte nekoncentrovaný čisticí prostředek. [. . . ] Identifikační typový štítek je umístěn na levé vnitřní stěně přístroje. → Přístroj nestojí pevně na podlaze. Tím se vedle stojící nábytek nebo předměty uvádí do vibrací běžícím chladicím agregátem. u Přístroj trochu odsuňte a vyrovnejte seřizovacími nožkami. → Dveře přístroje nejsou správně zavřené. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE E1-430G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE E1-430G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag