Návod k použití ACER ASPIRE E1-430

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE E1-430. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE E1-430 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE E1-430.


ACER ASPIRE E1-430 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1559 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE E1-430 QUICK START GUIDE (2976 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE E1-430

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout anebo vyšroubovat pojistku. • Pokud chcete spotřebič oddělit od sítě, netahejte za kabel ale za zástrčku. • Spotřebič je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. Spotřebič neprovozujte venku, ani ve vlhkých prostorách či v místech se stříkající vodou. • LED-svítidlo slouží osvětlení vnitřního prostoru spotřebiče. [. . . ] Nastavit teplotu mrazničky: Stisknout Up/Down tlačítko 6 než bude na ukazateli teploty 5 ukázána přána hodnota teploty. Upozornění Teplota vnitřního prostoru se přestaví po určité době provozu na nastavenou hodnotu. Spotřebič provozovat jen střídavým proudem. Přípustné napětí a  frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A. Elektrická přípojka Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná. Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek. Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý  / třífázový proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku! 22 Vypínač akustického alarmu Alarm - otevřené dveře spotřebiče Pokud jsou jedny z dveří spotřebiče otevřeny déle než 60 vt. , tak se ozve akustický alarm. Stiskem tlačítka vypnutí alarmu 8 může být varovný tón vypnut. Jsou-li dveře zavřeny, je akustický alarm opět funkční. Spotřebič je vybaven funkcí alarmu. Odkládací plochy se dají přestavět podle výšky chlazeného zboží. Vybavení CZ Skleněnou desku nadzvednout, výřez povytáhnout přes podložku a vsadit ji níže, nebo výše. Alarm - příliš vysoká mrazící teplota Bude-li teplota v mrazící části příliš vysoká, ozve se akustický alarm a LED kontrolka bliká v tlačítku alarmu 8. Tento případ může nastat: • když proudí do déle otevřených dveří mrazničky teplý okolní vzduch; • po delším výpadku elektrického proudu; • při defektu spotřebiče. Při nasazení LED-svítidla Výměna svítidla Upozornění • Potraviny, které snadno přijímají nebo vydávají pachy nebo vůně, jakož i kapaliny, uchovávat vždy v  uzavřených obalech nebo přikryté. Nápoje s vysokým obsahem alkoholu ukládat jen těsně uzavřené a nastojato. • Ovoce, zeleninu, saláty můžou být vložené nezabalené do přihrádek. 1Máslo, sýry 2Vejce, dózy, tuby 3Láhve 4Hluboce zmražené potraviny, ledové kostky 5Maso a uzeniny, mléčné výrobky 6Pečivo, hotová jídla, nápoje 7Zelenina, ovoce, saláty Příklady uložení Chlazení s ventilátorem Doporučujeme: - při vyšší teplotě v místnosti (od cca 33 °C), - při vyšší vlhkosti vzduchu (např. v létě). Se zapnutou funkcí ventilátoru se dosáhne v chladničce rovnoměrné rozdělení teploty. Smí se použít jen originální LED-svítidlo výrobce. Svítidlo se dá obstarat přes služby zákazníkům nebo odborného prodejce. Zapnout ventilátor Tlačítko ventilátoru stisknout - LED kontrolka v tlačítku se rozsvítí. VÝSTRAHA!Při nasazení jiných LED-svítidel hrozí nebezpečí přehřátí popř. Při nasazení žárovky Mražení Během 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg potravin, kolik je udáno na typovém štítku pod pojmem "Mrazící výkon". Údaj napětí na žárovce musí souhlasit s údajem napětí na typovém štítku spotřebiče. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. SuperFrost 3. Vadné svítidlo vyšroubovat a nové svítidlo zašroubovat. 4. Kryt znovu zavěsit vzadu a nechat ho na stranách zapadnout do západek. • Stisknout tlačítko SuperFrost - kontrolka SuperFrost se rozsvítí. • SuperFrost-automatika vypne zmrazování automaticky 65 hodin po zapnutí SuperFrost-spínače. SuperFrost nemusíte zapínat - při vkládání již zmražených produktů, - při zmrazování asi 2 kg čerstvých potravin denně. Aktivací SuperFrost funkce klesne teplota v mrazničce na nejnižší dosažitelnou hodnotu. [. . . ] Spotřebič vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů. Spotřebič odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2004/108/ES a 2006/95/ES. 25 Výměna závěsu dveří Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál. 3. Sundat horní dveře. 11. Odšroubovat úhelník závěsu. 13. Přišroubovat úhelník závěsu otočený o 180°. 4. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu. 14. Sundat pouzdro uložení, otočit ho o 180° a znovu ho nasadit. 16 5. Vytáhnout střední čep uložení. 15. Spotřebič zlehka naklonit dozadu a odšroubovat seřizovací patku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE E1-430

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE E1-430 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag