Návod k použití ACER ASPIRE E1-422G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE E1-422G. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE E1-422G bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE E1-422G.


ACER ASPIRE E1-422G : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1559 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE E1-422G QUICK START GUIDE (2446 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE E1-422G

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] Vytáhnout síťovou zástrčku nebo vypnout nebo vyšroubovat pojistku. • Pokud chcete prístroj oddělit od síte, netahejte za kabel ale za zástrčku. • Opravy a zásahy na přístroji nechat provést pouze servisní službou, jinak hrozí značné nebezpečí pro uživatele. To samé platí pro výměnu vedení síťového připojení. • Přístroj je koncipován pro instalaci v uzavřeném prostoru. [. . . ] Spotřebič je i bez použití držáků odstupu od zdi zcela funkční, má ale poněkud vyšší spotřebu energie. Zapnout spotřebič Stisknout tlačítko On/Off 1 nebo 9, čímž se rozsvítí ukazatele teploty. Vypnout chladící část Podržet tlačítko On/Off 1 stisknuté cca dvě vteřiny. Upozornění: Bude-li mraznička vypnuta (tlačítko On/Off 9), pak bude vypnutý celý spotřebič z provozu. Držáky odstupu od zdi vsadit na zadní stranu spotřebiče nahoře vpravo a vlevo. Nastavení teploty Teploty chladničky a mrazničky se dají nastavit nezávisle na sobě. Nastavit teplotu chladničky Stisknout Up/Down tlačítko 3, LED kontrolka v ukazateli teploty 4 přeskočí na nejbližší nižší teplotu. Up/Down tlačítko 3 stisknout tak často, než bude ukázána přána hodnota teploty. Nastavit teplotu mrazničky Stisknout Up/Down tlačítko 6 než bude na ukazateli teploty 5 ukázána přána hodnota teploty. Upozornění Teplota vnitřního prostoru se přestaví po určité době provozu na nastavenou hodnotu. Spotřebič provozovat jen střídavým proudem. Přípustné napětí a  frekvence jsou uvedeny na typovém štítku. Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. Zásuvka musí být uzemněna podle předpisů a musí být elektricky jištěna. Spouštěcí proud pojistky musí ležet mezi 10 A až 16 A. Elektrická přípojka Nezapojit spotřebič na prodlužovací kabel nebo lištu rozvodních zásuvek. Zásuvka se nesmí nacházet za spotřebičem a musí být lehce přístupná. Nepoužívejte společné měniče proudu (mění stejnosměrný proud na střídavý proud) ani úsporné zástrčky. Nebezpečí poškození pro elektroniku! 22 Vypínač akustického alarmu Spotřebič je vybaven funkcí alarmu. • Jako balící materiál se hodí vícekrát použitelné nádoby z umělé hmoty, kovu, hliníku nebo skla. Mražení Během 24 hodin můžete zmrazit maximálně tolik kg potravin, kolik je udáno na typovém štítku pod pojmem "Mrazící výkon". Umístnění typového štítku je uvedeno v kapitole Popis spotřebiče. • Stisknout tlačítko SuperFrost 7 LED kontrolka v tlačítku se rozsvítí. • Vložit čerstvé potraviny. Aktivací SuperFrost funkce klesne teplota v mrazničce na nejnižší dosažitelnou hodnotu. Potraviny se tím rychleji zmrazí a kvalita zůstane uchována. SuperFrost 7 • SuperFrost-automatika vypne zmrazování automaticky 65 hodin po zapnutí SuperFrost-spínače. SuperFrost nemusíte zapínat - při vkládání již zmražených produktů, - při zmrazování asi 2 kg čerstvých potravin denně. Chlazení s ventilátorem Doporučujeme: - při vyšší teplotě v místnosti (od cca 33 °C), - při vyšší vlhkosti vzduchu (např. v létě). Se zapnutou funkcí ventilátoru se dosáhne v chladničce rovnoměrné rozdělení teploty. • Potraviny, které mrazíte sami, zabalte vždy v takových proporcích, aby to vyhovovalo spotřebě ve Vaší domácnosti. Aby potraviny promrzly rychle i uvnitř, neměly by být překračovány následující množství v jednom balení: ovoce, zelenina do 1 kg, maso do 2, 5 kg. Poznámky k mražení Zapnout ventilátor Tlačítko ventilátoru 2 stisknout - LED kontrolka v tlačítku se rozsvítí. Vnitřní osvětlení (Chladnička) Vnitřní osvětlení se zapne, jakmile se otevřou dveře. • Nově zmražované potraviny nenechávejte ve styku s již zmrazenými. Balení ukládejte vždy suché, aby jste se vyhnuli vzájemnému přimrznutí. • Balení vždy označte datem a obsahem a nepřekračujte doporučené doby trvanlivosti mražených produktů. • Lahve a dózy s nápoji obsahujícími kysličník uhličitý nedávejte mrazit. [. . . ] Přístroj vyčistit a nechat otevřené dveře, aby se vyloučila tvorba pachů. Přístroj odpovídá příslušným bezpečnostním podmínkám a směrnicím ES 2004/108/ES a 2006/95/ES. 1Nástavná skříň 2Chladnička/mraznička 3Nábytková stěna 4Stěna 25 Výměna závěsu dveří Výměnu závěsu dveří by měl provést jen vyškolený, odborný personál. 3. Sundat horní dveře. 11. Odšroubovat úhelník závěsu. 13. Přišroubovat úhelník závěsu otočený o 180°. 4. Přesadit desku krytu na protilehlou stranu. 14. Sundat pouzdro uložení, otočit ho o 180° a znovu ho nasadit. 16 5. Vytáhnout střední čep uložení. 15. Spotřebič zlehka naklonit dozadu a odšroubovat seřizovací patku. [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE E1-422G

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE E1-422G bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag