Návod k použití ACER ASPIRE 4352

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ... Nezapomeňte: Vždy si přečtěte uživatelskou příručku před zakoupením!

Sponzorované odkazy

Pokud tento doklad se shoduje s uživatelskou příručku, návodem, vlastnostmi, schématy, kterou/é hledáte, stáhněte si ho nyní. Lastmanuals vám poskytuje rychlý a snadný přístup k uživatelské příručce ACER ASPIRE 4352. Doufáme, že uživatelská příručka pro ACER ASPIRE 4352 bude pro Vás užitečná.

Lastmanuals Vám pomůže stáhnout uživatelskou příručku ACER ASPIRE 4352.


ACER ASPIRE 4352 : Stáhněte si kompletní uživatelskou příručku (1179 Ko)

Můžete si také stáhnout následující manuály související s tímto produktem:

   ACER ASPIRE 4352 QUICK START GUIDE (1058 ko)
   ACER ASPIRE 4352 (1090 ko)
   ACER ASPIRE 4352 QUICK START GUIDE (991 ko)

Abstrakt manuálu: návod k obsluze ACER ASPIRE 4352

Podrobný návod k použití je v uživatelské příručce.

[. . . ] 46 Casto kladené otázky a odstraování problém . 49 1 Pouzití tohoto návodu CZ Dkujeme, ze jste si vybrali vestavnou troubu znacky ACER. Tento návod k obsluze obsahuje dlezité informace o bezpecnosti a pokyny urcené k tomu, aby vám pomohli s ovládáním a pécí o vasi novou troubu. Ped uvedením trouby do provozu si pectte tento návod a uschovejte ho pro pípadné dalsí pouzití. Dlezité Poznámka Bezpecnostní pokyny Troubu mze instalovat pouze kvalifikovaný elektriká. [. . . ] (Troubu mzete pedehát v aktuálním rezimu, , , velké grilování", nebo v rezimu , , pecení shora + Horký vzduch". ) Úrove police Pokrm Klobásy 5 - 10 ks Teplota (°C) Píslusenství Grilovací rost / Pecicí plech (na zachycení sávy) Grilovací rost / Pecicí plech (na zachycení sávy) Cas (min) 4/3 200 10 - 15 Párky 8 - 10 ks KAPKA OLEJE 4/3 200 10 - 12 Toasty 5 - 10 ks Sýrové toasty 5 - 10 ks Mrazené plnné palacinky (200 - 500 g) VLOZIT DO STUDENÉ TROUBY (ped pedehátím), KAPKA OLEJE 4 240 Grilovací rost Grilovací rost / Pecicí plech (na zachycení sýru) 1. strana 02 ­ 03 3/2 200 8 - 12 3 200 Pecicí plech 20 - 30 18 Ped uvedením do provozu (pokracování) 5. Malé grilování Doporucená teplota: 240 °C Toto nastavení je urceno pro grilování mensího mnozství potravin, nap. steak, ízk, ryb a toast, umístných uprosted rostu. Ped zahájením pecení byste mli troubu pedehát. (Troubu mzete pedehát v aktuálním rezimu, , , malé grilování", nebo v rezimu , , pecení shora + Horký vzduch". ) Pokrm Mrazený camembert na smazení (2× 75 g - 4× 75 g) VLOZIT DO STUDENÉ TROUBY (ped pedehátím) Bagety (francouzský chléb) s rajcaty a mozzarelou (se sunkou, se salámem), mrazené Rybí prsty (300 - 700 g) VLOZIT DO STUDENÉ TROUBY (ped pedehátím), KAPKA OLEJE Mrazený rybí karbanátek (300 - 600 g) VLOZIT DO STUDENÉ TROUBY KAPKA OLEJE Mrazená pizza (300 - 500 g) VLOZIT DO STUDENÉ TROUBY (ped pedehátím) Úrove police Teplota (°C) Píslusenství Cas (min) CZ 3 200 Grilovací rost 10 - 12 3/2 200 Grilovací rost / Pecicí plech (na zachycení sýru) 15 - 20 3/2 200 Grilovací rost / Pecicí plech (na zachycení sýru) 15 - 25 3 180 - 200 Pecicí plech 20 - 35 3/2 180 - 200 Grilovací rost s pokrmem / Pecicí plech (na zachycení sýru) 23 - 30 19 Ped uvedením do provozu (pokracování) CZ 6. Pecení zdola + Horký vzduch Doporucená teplota: 190 °C Rezim pecení zdola + Horký vzduch je urcen pro recepty na pokrmy s vlhcím vrskem a propecenou spodní cástí, nap. Ped zahájením pecení byste mli troubu pedehát. (Troubu mzete pedehát v aktuálním rezimu, , , pecení zdola + Horký vzduch", nebo v rezimu , , pecení shora + Horký vzduch". ) Úrove police Cas (min) Pokrm Mrazené kynuté koláce s jablkovou náplní (350 - 700 g) Mrazené kolácky z odpalovaného tsta s náplní (300 - 600 g) POTÍT VAJECNÝM ZLOUTKEM, VLOZIT DO STUDENÉ TROUBY (ped pedehátím) Masové kulicky v omácce (250 - 500 g) POUZÍT opékací pánev Pecivo z odpalovaného tsta (500 - 1000 g) POTÍT VAJECNÝM ZLOUTKEM Cannelloni v omácce (250 - 500 g) POUZÍT PÁNEV Plnné pecivo z kynutého tsta (600 - 1000 g) POTÍT VAJECNÝM ZLOUTKEM Teplota (°C) Píslusenství 3 180 - 200 Grilovací rost 15 - 20 3 180 - 200 Pecicí plech 25 3 180 - 200 Pánev na rostu 25 - 35 3 180 Pecicí plech 15 - 23 3 180 Pánev na rostu 22 - 30 3 180 - 200 Pecicí plech 20 - 30 20 Ped uvedením do provozu (pokracování) 7. Dvojí Horký vzduch U model, které mají funkci dvojí Horký vzduch, mzete zárove pipravovat pokrmy na 2 pekácích na 2 rzných úrovních s pouzitím oddlovací desky. mzete ve spodní cásti trouby pipravovat kolác s jablky a v horní cásti steak. Pokud se jeden pokrm dopekl v rezimu pecení shora i zdola a chcete zmnit délku pecení nebo teplotu druhého pokrmu, otocte volic funkcí na rezim (pecení shora nebo zdola), který chcete, aby pokracoval dál. Rezim pecení z obou stran 1: První se aktivuje rezim pecení shora. Pokud stisknete tlacítko trouby nebo pokud po dobu 15 sekund po nastavení rezimu pecení shora neprovedete zádné dalsí nastavení, aktivuje trouba rezim pecení zdola. CZ Horký vzduch Pecení shora + Horký vzduch Velké grilování Rezim pecení z obou stran 2: Pokud po spustní rezimu pecení shora stisknete tlacítko trouby nebo po dobu 15 sekund po nastavení rezimu pecení shora neprovedete zádné dalsí nastavení, pepne trouba na rezim pecení zdola. Funguje zárove rezim pecení shora i zdola. Horký vzduch Pecení zdola + Horký vzduch 25 Pouzití trouby (pokracování) CZ Jednoduchý rezim Horký vzduch Pecení shora + Horký vzduch Obycejný Velké grilování Malé grilování Pecení zdola + Horký vzduch 26 Pouzití trouby (pokracování) Nastavení teploty trouby V jednoduchém rezimu, rezim pecení shora nebo zdola CZ 1 Stisknte tlacítko teploty. ovladace casu / teploty 2 Otocenímteplotu v intervalech 5 °C. nastavíte Jednoduchý rezim (velké a malé grilování) 40 °C az 250 °C (40 °C az 300 °C) 40 °C az 250 °C 40 °C az 250 °C Rezim pecení shora Rezim pecení zdola Teplotu mzete upravovat i bhem pecení. V rezimech trouby se bhem pecení horní a spodní topné tleso stídav zapíná a vypíná v urcitém intervalu, címz reguluje a udrzuje nastavenou teplotu. V rezimu pecení z obou stran 1 Stisknte tlacítko teploty (Rezim pecení shora). Stisknte dvakrát tlacítko teploty (Rezim pecení zdola). ovladace casu / teploty 2 Otocenímteplotu v intervalech 5 °C. nastavíte Rezim pecení shora (velké Rezim pecení zdola 160°C az 250°C (200 °C az 250 °C) 160 °C az 250 °C a malé grilování) Teplotu mzete upravovat i bhem pecení. 27 Pouzití trouby (pokracování) CZ Vypnutí trouby Troubu vypnete otocením volice funkcí do polohy , , Off" (vyp). Cas ukoncení pecení Bhem pecení mzete nastavit pozadovaný cas ukoncení. V jednoduchém rezimu, rezim pecení shora nebo zdola tlacítko casu ukoncení. 1 StisknteAktuální cas je 12:00 Píklad: ovladace casu teploty 2 Otocenímpozadovaný cas /ukoncení nastavíte pecení. 3 Stisknte tlacítko casu ukoncení. Pokud do 5 sekund nestisknete tlacítko casu ukoncení, bude trouba automaticky pocítat se zvoleným casem ukoncení pecení. Bhem pecení mzete upravit nastavený cas ukoncení pecení pomocí ovladace casu / teploty. 28 Pouzití trouby (pokracování) V rezimu pecení z obou stran Pro rezim pecení shora i zdola mzete nastavit cas ukoncení pecení pomocí tlacítka casu ukoncení a ovladace casu / teploty. CZ tlacítko casu 1 Stisknte dvakrátpecení zdola). ukoncení (rezim Píklad: Aktuální cas je 12:00 ovladace casu teploty 2 Otocenímpozadovaný cas /ukoncení nastavíte pecení. 3 Stisknte tlacítko casu ukoncení. [. . . ] Otácením proti smru hodinových rucicek odstrate i srouby vzadu. 44 Cistní a péce (pokracování) Instalace bocních konzol 1. Dozadu zasute srouby a otocte je 2-3x ve smru hodinových rucicek. CZ 2. Vlozte a pitlacte cást bocních konzol ve tvaru U na sroub. 3. Zasute sroub vepedu a oba srouby nakonec utáhnte. 45 Cistní a péce (pokracování) CZ Výmna zárovky Nebezpecí zasazení elektrickým proudem! [. . . ]

Prohlášení o odpovědnosti, před stažením uživatelské příručky ACER ASPIRE 4352

Lastmanuals nabízí služby sdílení, ukládání a vyhledávání manuálů pro použití hardware a software: Uživatelská příručka, Příručka pro rychlý start, technické listy ...
V žádném případě není Lastmanuals odpovědný, pokud dokument, který hledáte není k dispozici, je neúplný, v jiném jazycenež požadujete nebo je-li model nebo jazyk neodpovídá popisu. Lastmanuals nenabízí překladatelské služby.

Klikněte na "Stáhnout uživatelský manuál" na konci této smlouvy, pokud chcete přijmout její podmínky, a stahování manuálu ACER ASPIRE 4352 bude spuštěno.

Hledat uživatelskou příručku

 

Copyright © 2015 - LastManuals - Všechna práva vyhrazena.
Jmenované ochranné známky a značky jsou majetkem příslušných vlastníků.

flag